RITI RAITI VALODIŅA…

2019./2020. mācību gadā logopēdiskās korekcijas darbu veicām ar astoņdesmit četriem bērniem: no tiem trīsdesmit pieci bērni, kas iekļauti valodas programmā un apmeklēja individuālās logopēdiskās korekcijas nodarbības divas reizes nedēļā, bet četrdesmit deviņi apmeklēja logopēdiskās apakšgrupu nodarbības vienu vai divas reizes nedēļā.

Mācību gada beigās ar Alūksnes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu no valodas programmas atskaitīti 2 bērni, ar būtiskiem uzlabojumiem uz skolu aiziet 12 bērni, vietā uzņemti 15 bērni.

Jau vairāku gadu garumā tiek īstenota sadarbība ar Mobilā Veselības aprūpes centra speciālistiem. Arī šis gads nebija izņēmums. Vairāki speciālisti divās izbraukuma reizēs konsultēja bērnus un viņu vecākus mūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

Šajā mācību gadā uzsākām jaunu praksi, kopīgi vadot logopēdiskās apakšgrupu nodarbības piecus līdz sešus gadus veciem bērniem. Šo nodarbību laikā bērni, kuri nav valodas programmā, apguva pareizu skaņu izrunu. Mācību gada vidū, veicot skaņu izrunas pārbaudi, konstatējām, ka deviņiem bērniem skaņu izrunas traucējumus esam izlabojušas. Četru līdz piecu mēnešu laikā esam sasniegušas labus rezultātus. Logopēdiskās apakšgrupu nodarbības ir mūsu jaunievedums un arī labā pieredze šajā mācību gadā.

Janvārī un februārī veicām visu četrus, piecus un sešus gadus vecu bērnu skaņu izrunas pārbaudi mūsu iestādē. Tā kā deviņiem bērniem skaņu izrunas traucējumi tika novērsti, tad radām iespēju logopēdiskajās apakšgrupu nodarbībās iekļaut desmit četrgadīgus bērnus.

Jāatzīmē, ka līdz individuālajām sarunām ar vecākiem, tika pārbaudīti visi 3., 4., 5., 6., 9., 10. un 11.grupas bērni un par bērnu runas un valodas attīstību informēti vecāki pārrunu laikā.

Četrgadīgiem 3.grupas un 5.grupas bērniem visa mācību gada laikā notika logopēdiskās rotaļnodarbības, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar pareizo skaņu izrunu.

Valodas grupas izglītojamiem divas reizes nedēļā tika organizētas logopēdiskās rīta rotaļnodarbības. To laikā bērniem bija jāsaklausa dažādas skaņas, tās jāatdarina, jādarbojas pēc vārdiskām instrukcijām un jāveic daudz citu uzdevumu.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju plānojām darbu attālināti un veidojām uzdevumus, kurus audzinātājas ievietoja vecākiem WhatsApp grupā. Ieteicām vecākiem kopā ar bērniem atkārtot iepriekš apgūto, piedāvājot daudzveidīgus, mūsuprāt, interesantus un saprotamus uzdevumus. Paldies visiem vecākiem, kas padalījās ar atgriezenisko saiti iesūtot filmētu materiālu vai balss ziņu privātajā vai grupas WhatsApp, vai personīgi satiekoties.

Sagatavoja: skolotājas logopēdes Diāna NĀGELE un Sandra MIEZĪTE