Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.06.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.06.2020. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 6

10.06.2020, plkst. 10.00

Dārza iela 11, zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem.
  3. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”
  4. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Zeltiņu vēstures krātuvē apstiprināšanu.
  5. Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” apstiprināšanu”.
  6. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra lēmuma Nr. 37 “Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atcelšanu.
  7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
Skip to content