Mācības: Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski. Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

Tēma:   Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski. Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi.

Datums: 24.-25.07.2020

Veta: Alūksne

Mācības notiek sadarbībā ar Valsts meža dienestu.

Programmā:

  • Mežaudžu audzēšanas riski, to ierobežošana; Likumdošanas prasības bojāto koku ciršanai, mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu.
  • Egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) raksturojums: uzbūve,  monitorings un ierobežošana, dabiskie ienaidnieki un rīcības plāns aizsardzībai; Koksnes izmantošanas iespējas pēc mizgraužu pārlidojuma.
  • Mežaudzēs konstatēto riska faktoru bojāto koku sastopamības un bojājumu intensitātes novērtēšana; Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu praktiska atpazīšana, uzskaite.
  • Feramonu slazdu lietošana un uzturēšana mežā.

                                   Pieteikšanās un informācija: Diāna Supe mob. 26314426; diana.supe@mkpc.llkc.lv

Skip to content