Norisinās pārrobežo projekta tūrisma maršruta video materiāla filmēšana

Foto autors: Arvīds Barānovs

Šobrīd norisinās Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta “630 verstis pilnas sajūtām / Sajūtu verstis” kopīgā pārrobežu maršruta video materiāla filmēšana, sadarbībā ar SIA “Ierakstu māja”. Paredzams, ka video īsi iepazīstinās ar desmit tūrisma objektiem Latvijā un Krievijā, kas apmeklētājiem piedāvā jaunas sajūtas. Šajās dienās notika video materiāla filmēšana arī Litenē, Varakļānos, Lūznavā, Preiļos, Arendolē un Krāslavā. Video plānots pabeigt 2021. gadā un izmantot kopīgā maršruta popularizēšanai.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.