Domes ārkārtas sēdes 9.11.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdes 9.11.2020. darba kārtība

09.11.2020., plkst. 9:30
Zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 188 “Par deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās”.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 261 “Par dzīvojamās mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības””.
  3. Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam “Bezkontakta, attālinātās pārvaldīšanas sistēmas ieviešana”.
  4. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem vides pieejamībai pašvaldības nekustamajam īpašumam.
  5. Par individuālās aizsardzības līdzekļu atsavināšanu.
Skip to content