Par ceļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes novada pagastos

 

Jaunannas pagastā

Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem ar 02.12.2020. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Jaunannas pagastā: Jaunanna – Guldupji, Jaunanna –Eizentāle, Rūķīši – Gribažas, Jaunanna – Semani, Vecais ceļš, Rūķīši – Svari, Dziļlejas –Kaijas, Centra iela , Centrs –Jaunzemi. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transporta līdzekļiem, kuru slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas.


Zeltiņu pagastā

Pamatojoties uz Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas 26.10.2020. rīkojumu Nr. Nr.ZPP/1.4/20/21 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz autoceļa rudens šķīdoņa periodā”, ar 27.10.2020. pa autoceļu Aptieka – Ieviņas aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2.5 tonnas. Bez ierobežojuma atļauts pārvietoties Valsts speciālās nozīmes un operatīvajām automašīnām un svaigpiena cisternām.

Skip to content