PIRMAIS PUSGADS 10.GRUPĀ, LAIMĪGAJĀ ZEMĒ

Mazajiem un viņu vecākiem pirmais pusgads ir pagājis notikumiem bagāts, ar daudz jaunumiem – jauna grupa, vide, citi noteikumi, jaunas prasmes, sarežģītāki uzdevumi. Bērni kļuvuši patstāvīgāki, mācās veidot pozitīvas attiecības, pieņemt kopējus lēmumus. Ko tad mēs kopā esam paveikuši?

 

  1. Regulāri devāmies pastaigās, iepazinām mūsu pilsētas nozīmīgākās vietas, tai skaitā aizrāvāmies ar dižkoku meklēšanu un atpazīšanu. Devāmies pastaigās pa pilsētas ainaviskākajām un mazāk pazīstamām vietām, meklējām dižkoku kartē minētos kokus, bērni veica dažādus uzdevumus – izpētīja tuvāko apkārtni, vāca lapas herbārijam, pētīja stumbru, dabas daudzveidību, dažādas informatīvas zīmes un norādes u.c.. Dabā savāktos materiālus, lapas, zīles, kastaņus, čiekurus, izmantoja dažādu prasmju apguvē. Muižas parkā bija pārsteigums arī skolotājām – dižkoks Veimuta priede, kuras čiekuri vairāk līdzinās egles čiekuram. Pamanījām vāveri, kas naski uzskrēja kokā un veica skaistus lēcienus no viena koka uz otru.

Mūsu labie darbi – iesaistījāmies ozolzīļu vākšanas akcijā un nodevām tās medniekam; piedalījāmies Lielajā rudens talkā, uzkopām savu laukumu bērnudārza teritorijā; praktiskā darbībā mācījāmies noteikt grupā izmetamo lietu materiālu un šķirojām to.

  1. Iepazinām, ka Latvijā svētki ir ļoti dažādi: no seniem laikiem latviski tradīciju svētki – Miķeļi un Mārtiņi; mūsu “Sprīdīša” dzimšanas diena; piemiņas diena – Lāčplēša diena; Latvijas dzimšanas diena; Adventes laiks, Ziemassvētki; mūsdienu, no citām valstīm ienākušie – Tēvu diena, Helovīni. Bērni stāstīja par to, kas kopīgs, kas atšķirīgs un iesaistījās svētku sagatavošanā un svinēšanā.
  2. Mūsu grupa ir aktīva un veiksmīgi piedalās dažādos konkursos: IGLU konkurss, žurnālā “Rūķītis” (balvas ieguvām 2 reizes), Flintas izdevniecība, Eliis pārsteigumu konkurss u.c.. Grupas skolotājas piedalījās žurnāla “Pirmsskola” metodisko materiālu  konkursā un dalījās ar savu pieredzi “Kā ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas.”
  3. Lielu paldies sakām grupas vecāku padomes pārstāvei Kristīnei un citiem vecākiem par labu sadarbību un regulāru iesaistīšanos grupas ikdienā, par atbalstu. Šobrīd Adventes laikā vecāki pārsteidz mūs ar interesantām spēlēm, atrakcijām, izglītojošiem uzdevumiem.

Sagatavoja: 10.grupas skolotājas Gita SELGA, Indra FRUNZA

Skip to content