Pēc brāļu iniciatīvas, izvēles un labās gribas Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāji saņem pārsteiguma dāvanas

Ziemassvētku izskaņā un Jaunā gada priekšvakarā Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāji saņēma kurināmās malkas dāvinājumus no brāļiem Andra Ata Lapkaša un Jāņa Eižena Lapkaša – Jaunlaicenes pagasta “Lejasauguļu” īpašniekiem, kuri dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.

Malka uzdāvināta 32 Jaunlaicenes pagasta mājsaimniecībām, kopā vairāk nekā 300 m3. Malkas piegādi veica cirsmu izstrādātājs SIA “Latvijas mežs”, kas atveda un nokrāva malku katras saimniecības norādītajā izkraušanas vietā.

Iedzīvotāji ir ļoti pateicīgi par šādu dāvanu. Tas patiešām bija Ziemassvētku un Jaunā gada brīnums Jaunlaicenes pagasta iedzīvotājiem.

Pagasta iedzīvotāju vārdā saku sirsnīgu un lielu paldies Andrim Atim un Jānim Eiženam Lapkašiem par labestīgo žestu un novēlu Jaunajā gadā brāļiem un viņu ģimenēm veiksmi, enerģiju un stipru veselību!

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Mūrniece

Skip to content