ERASMUS+ projektam 2. gads!

Ar 2020. gada 1. septembri sākās 2. gads, kad turpinām aktīvi darboties – ERASMUS+ programmas projektā „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” (“IKT un robotika pirmsskolas izglītībā: atraktīvāks mācīšanās veids!”)

Šis projekta gads visiem iesācies savādāk, bez iespējas klātienē apmeklēt partneru valstu izglītības iestādes, dalīties klātienē ar saviem atklājumiem par IT rīkiem un aplikācijām. Bet tāpat šis projekta gads ir ļoti darbīgs, veicot dažādus uzdevumus un kopīgi meklējot veidus kā caur modernajām tehnoloģijām sazināties, mācīties, izglītot bērnus un vecākus.

Septembrī pirmoreiz piedalījāmies Europe“Codeweek2020”, kas bija viena no projekta aktivitātēm. Protams, mums tas bija kaut kas jauns, savā ziņā pat izaicinājums(vairāk informācijas par šo pasākumu – https://codeweek.eu/ ). Par piedalīšanos ieguvām arī divus sertifikātus, kas apliecina to, ka esam veiksmīgi piedalījušies ar aktivitātēm “Codeweek2020”.

Pirmoreiz projekta ietvaros notika attālinātā Skype tikšanās izglītības iestādes bērniem ar citiem dalībvalstu bērniem no Lietuvas, Zviedrijas un projekta koordinatoru valsts Grieķijas. Bērni sasveicinājās un nodziedāja viens otram rīta sasveicināšanās dziesmu. Mūsu iestādi pārstāvēja 4.grupas bērni ar skolotājām, jo grupa aprīkota ar digitālo tāfeli un visu nepieciešamo, lai varētu organizēt šāda veida tikšanos. 4.grupas bērni ar skolotājām ikdienā ļoti aktīvi iesaistās projekta uzdevumu realizēšanā, sagatavojot kvalitatīvus materiālus un ikdienā praktiski izmantojot grupā esošo digitālo tāfeli un Bee-bot robotu. Tāpat arī pirms Skype tikšanās, grupas bērni kopā ar skolotājām bija veikuši izpēti par katru no dalībvalstīm. Līdz ar to viņiem bija ļoti interesanti un satraucoši redzēt bērnus no citas valsts, pamāt viņiem ar rociņām, dzirdēt viņus runājam un dziedam.

Oktobra beigās izmantojot projektam paredzētos līdzekļus tika iegādāts jauns Ozobot robots un Bee-bot robotam divi paklāji. Paklāji tika iegādāti ar mērķi, lai bērniem un grupu skolotājām būtu vieglāk tematiski veidot uzdevumus praktiskai darbībai ar Bee-bot robotu.

Jaunais Ozobot robots atšķiras no Bee-bot ar to, ka tas skenē flomāsteru krāsas un veic darbības ņemot vērā krāsu kombinācijas. Vairāk informācijas par robotu – https://ozobot.com/ Patreiz ar jauno robotu aktīvi darbojas 4.grupas bērni un pēc grupas skolotāju teiktā – bērniem patīk darboties, vairāk jāpievērš uzmanība līniju precīzai zīmēšanai; patīkot, ka robots esot maziņš un veicot dažādas kustības. Turpmāk ar jauno robotu plānots iepazīstināt sagatavošanas grupas.

Tāpat projekta ietvaros notiek arī dažādi eksperimenti. Šoreiz bija jāizpēta vīnogas un jāveic eksperimenti ar gaisu. Līdz ar to projekta aktivitātēs var iesaistīties visas mūsu iestādes grupas, atrodot sev piemērotāko aktivitāti.

Novembra uzdevumi bija dažādi un ne mazāk aizraujoši – iespēja izpētīt un apskatīt visu par dinozauriem, izmantojot 4D attēlus. (https://okokgames.com/dinosaurlife4d) Zīmēt un krāsot rudens ainavas izmantojot datoru vai digitālo tāfeli. Izmantojot projektā gūtās zināšanas tika veidoti izaicinājumi “Rīcības dienām”, apkopoti Padlet (https://padlet.com/) platformā, veidotas pateicības par piedalīšanos un nosūtītas digitālā formātā.

Decembra aktivitātes galvenokārt saistījās ar gatavošanos Ziemassvētkiem. Notika virtuāla apmaiņa ar apsveikumiem, rotājumiem iestādēs, tika veidotas digitālās vārdnīcas un spēles. Pateicoties eTwinning kursiem un to gūtajām zināšanām, tika izmantota iespēja izveidot digitālu adventes kalendāru. (https://www.myadvent.net/en/ ) Ar kuru dalījāmies iestādes facebook lapā un arī ievietojām Twinspace vidē, lai projekta partneriem arī būtu iespēja kaut ko līdzīgu izveidot un izmantot mūsu veidoto kalendāru. Tāpat Labākās pieredzes skolas organizētajā seminārā “Digitālās caurviju prasmes” iestāde prezentēja par projektā paveikto, kādi ir galvenie ieguvumi šāda veida projektiem, kādas grūtības un kāpēc mūsdienu bērniem tās ir svarīgas un nepieciešamas.

Protams neatņemama projekta ikdienas daļa ir saziņa starp partneriem izmantojot Zoom un Adobe Connect vietnes, veikt uzdevumu atspoguļošanu TwinSpace vidē un meklēt web rīkus ar kuru palīdzību padarīt bērniem mācīšanās procesu interesantu un jēgpilnu.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS”
pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA

Skip to content