Alūksnes novada pašvaldība izsludina piecu meža cirsmu izsoli

Alūksnes novada pašvaldība izsludina piecu meža cirsmu izsoli –

cirsmu paketi īpašumā “Bejas skola”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 328,62 m3 apjomā;

cirsmu īpašumā “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 215,14 m3 apjomā;

cirsmu paketi īpašumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 348,7 m3 apjomā;

cirsmu paketi īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 2830,4 m3 apjomā

cirsmu paketes īpašumos “Lauces” un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 717,58 m3 apjomā.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un pašvaldības vienotajā KAC no pulksten 8:00 līdz 16:00, līdz 19.02.2021. pulksten 16:00. Cirsmu apskate piesakāma pa tālruni 25667781.

Vairāk informācijas: https://aluksne.lv/…/pasv…/izsoles/izsludinatas-izsoles/

Skip to content