Domes ārkārtas sēdes 04.02.2021. darba kārtība

04.02.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” izdošanu.
  2. Par aizņēmumu KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” īstenošanai.
  3. Par īpašumu Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  4. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu attālinātā izglītības procesa laikā.
Skip to content