METENĪTIS RĪBINĀJA! - Alūksnes novads

METENĪTIS RĪBINĀJA!

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Tie ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Pēc tautas tradīciju kalendāra, šogad Meteņi bija jāsvin 6.februārī.

Šī gada ziema mums paliks atmiņā ar bagātīgu sniega segu un lielo aukstumu, kura dēļ Meteņu svētki mums izvērtās gandrīz mēneša garumā, no 15.februāra līdz 23.februārim, nesot bērniem visdažādākos ziemas priekus.

 Sakarā ar ārkārtas situāciju, viens no galvenajiem noteikumiem, lai varētu notikt plānotie pasākumi, ir rūpīgi pārdomāt visus epidemioloģiskās drošības noteikumus. Nedēļu pirms svētkiem grupām tika nosūtīts grafiks un pasākuma norise: mūzikas un sporta aktivitātes ar Meteņu tradīcijam. Visas aktivitātes notika ārā, katrai grupa bija savs laiks konkrētā dienā. Starp grupām tika ievērots laika pārtraukums 30 min., lai grupas nesatiekas.

 

Mūzikas skolotājas aicināja bērnus tērpties meteņu maskās un sagatavot dažādus skanīgus instrumentus – koka karotes, katlu vākus, zvārguļus, tamburīnus u.t.t. Visi kopā mēs izdimdinājām un izrībinājām visu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtni, aizdzenot visas bēdas un raizes.

Tad bija laiks lielīties. Kuram lielāks tētis, kuram stiprāks brālis?! Man arī, man arī! Bet saimniece prata cept visgardākās pankūkas! Tad nu to iemācījās arī visi bērni.

 

Savukārt sporta skolotājas bērniem bija sagatavojušas četras Meteņu sporta aktivitātes:

  • Viena no pirmajām aktivitāte bija deja ar jautrām kustībam, jo Meteņos daudz jādejo – īpaši, ja esi nama saimniece. Tad ne tikai ģimenei prieks, bet arī pārticība visai mājai un dzīvai radībai apkārt.
  • Meteņos visi cilvēki, visos vecumos, vizinājās no kalna un skaļi sauca vēlējumus, kā arī lielījās, kuram būšot garāki lini. Tā bija svarīgākā tradīcija Meteņos. No kalniņa jālaižas deviņas reizes priekš saules. Uzskatīja, ka jo tālāk no kalna nobraukts, jo garāki lini augs un būs lielāks spēks un labāka veselība.

            Vecāko grupu bērniem tika iedots metamais kauliņš, katrs met kauliņu, cik reizes uzmet, tik reizes brauc no kalniņa. Jaunāko grupu bērnus skolotājas vizināja no kalniņa bez kauliņa mešanas.

 

  • Meteņdienas sporta aktivitātes turpinājas ar jautro labirinta ceļu “No ziemas vārtiem uz pavasara pusi”.

Ejot caur sniegā izraktu labirintu, gar abām pusēm, bija saliktas krāsainas bumbiņas (zila, dzeltena, sarkana un zaļa krāsas).

Vecāko grupu bērniem bija uzdevums sadalīties pa pāriem, šķērsojot labirintu vienā virzienā – saskaitīt cik noteiktas krāsas bumbiņu ir labirintā. Viens skaita bumbiņas (noteiktas krāsas), otrs paņem plastmasas pudeli, kurā ūdens ir tādā pat krāsā kā bumbiņas, ko skaita viņa draugs. Izejot vienu labirintu, bērni saka savam draugam, cik noteiktas krāsas bumbiņas viņš ir saskaitījis. Draugs uz sniega uzzīmē tādu ciparu. Tad samainās uzdevumiem. Labirintu bērni šķērsoja vairākas reizes.

Jaunāko grupu bērniem uzdevums – ejot pa labirintu, salasīt krāsainas bumbiņas un ielikt kastē ar tādas pašas kartiņas krāsu uz kastes. Kad bumbiņas bija salasītas, kopā pārbaudījām, vai pareizas krāsas bumbiņas ir ieliktas, saskaitījam cik ir bumbiņas un skolotāja uzzīmēja krāsainu ciparu uz sniega.

  • Grupām, gatavojoties Meteņu svētkiem, bija uzdevums izgatavot divas Meteņu lelles brīvā radošā izpausmē. Kā noslēdzoša aktivitāte bija izvizināt Meteni ar ragavām. Jaunāko grupu bērnus ar ragavām vizināja skolotājas, bērns sēž ragavās un tur klēpī Meteņa lelli.

Meteņu lelles tapa tik brīnišķīgas, ka noteikti vēl paliks mūsu laukumos ilgāku laiku. Kad darbiņš padarīts, svētki nosvinēti, laiks rotaļām, pavadot ziemu un sagaidot pavasari!

Sagatavoja: Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA, Linda BERKULE

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājas Jūlija TETERE -TETEROVSKA, Dita HOLLA

 

 

Skip to content