Sāks vidi degradējošo būvju nojaukšanu Alūksnes muižas parka teritorijā - Alūksnes novads

Sāks vidi degradējošo būvju nojaukšanu Alūksnes muižas parka teritorijā

Šodien, 23. martā, tika uzsākti sagatavošanās darbi vidi degradējošo būvju nojaukšanai Alūksnes pilsētas centrā, muižas parka teritorijā.

Šī gada janvārī Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejā tika sniegta detalizēta informācija par sagatavoto tehnisko dokumentāciju, kas paredz pilsētas centrā esošās muižas parka vēsturiskās ieejas daļas atjaunošanu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu. Teritorijas attīstība ir paredzēta vairākās kārtās, taču, lai plānotos darbus varētu sākt, primāri nepieciešams nojaukt vidi degradējošās būves, kas atrodas parka zonā Ojāra Vācieša ielas malā, tajā skaitā nepabeigto būvi, ko tautā dēvē par “Lujāna drupām”.

Šodien stāvlaukumā Ojāra Vācieša ielā izvieto žogu, kas norobežos daļu laukuma, kur tiks novietota darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un aprīkojums. Līdz ar to pašvaldība vērš autovadītāju uzmanību uz to, ka šis stāvlaukums autotransporta novietošanai būs mazāk pieejams, un aicina izmantot laukumus Skolas ielā vai pie Alūksnes Kultūras centra. Jāteic, ka nākotnē, kad pašreizējā stāvlaukuma vietā plānots uzbūvēt izziņas centra ēku, šajā vietā nebūs laukuma ilgstošai autotransporta novietošanai, taču jaunu stāvlaukumu paredzēts izbūvēt parka malā, tuvāk Pils un Ojāra Vācieša ielu krustojumam.

Tā kā objekta teritorijā pašlaik vēl ir sniegs, demontāžu sākt nevar, tādēļ, apsekojot objektu klātienē, darbu izpildītājs informēja pašvaldību, ka plāno kā pirmo veikt projektā paredzēto krūmu un koku zāģēšanu. Nozāģētie koki diametrā virs 20 cm tiks nodoti pašvaldības aģentūrai “Spodra”.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem vidi degradējošās būves nojauks SIA “ATR”. To veikšanai Alūksnes novada dome 25. februāra sēdē piešķīra 88032 EUR finansējumu, kas ietver gan nojaukšanas darbu, gan arī nepieciešamās būvuzraudzības nodrošināšanas izmaksas.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content