INTELEKTUĀLO SPĒĻU NEDĒĻA „GUDRINIEKS - 2021” - Alūksnes novads

INTELEKTUĀLO SPĒĻU NEDĒĻA „GUDRINIEKS – 2021”

No 15.marta līdz 19.martam  5 un 6 gadīgo grupu bērniem grupu skolotāju vadībā tika organizēta “Gudrinieku olimpiādes nedēļa”. Kā tad veicās katrai no grupām?

6. grupas bērni ieteica ierosinājumus, kādas spēles un aktivitātes varētu šīs nedēļas laikā veikt. Notika balsošana. Uzvarēja spēles “Burbulīši”, “Bingo”, “Dambrete” un “5 sekundes”. Tika izteikta vēlme risināt krustvārdu mīklas. Notika pierakstīšanās pāru spēlei un komandām. Bērni aktīvi iesaistījās, izrādīja iniciatīvu, reizēm nobira kāda sarūgtinājuma asara par zaudējumu.  Secinājām, ka tas māca, ka zaudēt ir jāiemācās un spēles spēlē, lai gan  kaut ko iemācītos, gan justu prieku par kopā būšanu.  Nedēļas noslēgumā bērni pastāstīja par to, kas viņiem veicās, ko jaunu iemācījās un kas mazāk patika, kāpēc.  Visi bērni ieguva medaļas un saldu balvu par  aktīvu līdzdarbošanos, kā arī grupai jaunas galda spēles “Lotte” un “Krāsainā puzzle”.

5. grupā nedēļas sākumā tika veiktas aptaujas „Kas ir Gudrinieks?” (bērnu atbildes: „…gudrs cilvēks, kurš visu zina”, „…kurš zina visus ciparus un burtus”, „…kurš laicīgi iet uz skolu”) un ”Kādas prāta, galda spēles tu zini?” ( populārākās- „Monopols”, „Cirks”, Puzles ). Bērni izteica savas domas, vadoties pēc savas pieredzes, kādas prāta spēles ir spēlējuši.

Sadarbībā ar vecākiem un Alūksnes bibliotēku uz grupu tika atnestas dažādas spēles. Spēles tika izpētītas un sašķirotas pēc to veidiem: matemātiskās ar cipariem, valodas ar burtiem, atmiņas, uzmanības, dambrete, puzles. Bērni paši izvēlējās, kuras spēles gribētu spēlēt. Veidoja komandas, lai spēlētu Dambreti, „Alias”, „5 sekundes”. Piedalījās visi bērni, izvēloties spēles pēc savām spējām. Spēlējot spēles, tika radīta izpratne par spēļu noteikumu nepieciešamību un godīguma ievērošanu.

Nedēļa noslēdzās ar medaļu par piedalīšanos pasniegšanu, kopīgām rotaļām, cienastiņu. Bērni izteica savas domas, kādas spēles bijušas visinteresantākās un priecājās par balvām- jaunām spēlēm grupai.

4. grupas bērniem šī nedēļa sagādāja daudz priecīgu, interesantu, radošu un azartisku brīžu. Darbošanās aizsākās jau pirmajā nedēļas dienā, kad bērni paši izteica domas par spēlēm, to dažādību, nosauca mājās esošās spēles. Katram tika izdalītas spēļu kartes, lai tajās atzīmētu katrā dienā izspēlētās spēles. Noslēgumā bērni paši skaitīja saliktos zīmodziņus, secināja, kurš izspēlējis vairāk spēļu.

 Katra nedēļas diena bija īpaši veltīta kādai no spēļu grupām: pirmdiena – puzļu diena, otrdiena – galda spēles, trešdiena – digitālās spēles un darbošanās digitālajā vietnē, ceturtdiena – valodas spēles, piektdiena – spēļu noslēgums , apbalvošana, pašam savu interesantāko spēļu izspēle. 

Bērni  ne tikai spēlēja spēles, bet arī paši ieteica un izgatavoja spēles dažādām aktivitātēm – burtu spēle “’Burtu cirks”’, ” Muciņas”,  “Burtu kluči”.

Šajā nedēļā mācījāmies minēt krustvārdu mīklas, sadarboties gan pāros, gan komandu spēlēs.

Noslēguma dienā dalījāmies  pieredzē, stāstot par savu interesantāko un veiksmīgāko spēli, kura izdevās vai sagādāja zināmas grūtības.

9.grupas skolotājas kopā ar bērniem gatavoja “Gudrinieka” plakātu. Ik dienu izspēlējām dažādas spēles, kuras aktivizē domāšanu, papildina vārdu krājumu, veicina iztēli, vingrina atmiņu un citus procesus, kā arī vairo prieku. Katrs bērns atzīmējās tabulā, kur varēja redzēt, kādā aktivitātē ir piedalījies. Pēdējā spēļu dienā, bērni tikai apbalvoti ar diplomu un dažādām spēlēm, ko varēs izmantot grupas dzīvē.

3.grupā olimpiāde “Gudrinieks-2021”  noritēja 3 dienas. Bērni savstarpēji izspēlēja 4 galda spēles : “5 sekundes” – ātras domāšanas spēli; “Alias” – attēlu paskaidrošanas spēli; dambreti un domino. Sacentās arī puzļu salikšanā, radošajā konstruēšanā un matemātikas atjautības uzdevumos. Atbilstoši saviem sasniegumiem, katrs bērns ieguva nomināciju. Olimpiādes noslēgumā bērni saņēma diplomu, balviņu, kā arī piedalījās nelielā “Gudrinieku” ballītē ar dažādiem gardumiem, fotografējās pie nominantu sienas.

Sagatavoja: Skolotājas Mārīte REZGORIŅA, Solvita VANCĀNE, Jolanta APSĪTE, Sanita APŠUSALA, Ilze HOLLA, Lusine PETROSJANA-GOLUBEVA, Santa LAZDIŅA, Signe KAPARŠMITE, Anita ŠNEIDERE, Sintija PUŠPURE

Skip to content