Topogrāfisko karšu sagatavošanai apsekos novada teritoriju - Alūksnes novads

Topogrāfisko karšu sagatavošanai apsekos novada teritoriju

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka aģentūras darbinieki no 2021. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu sagatavošanu Alūksnes novada teritorijai, veicot teritorijas apsekošanu dabā.  

 Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

 Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  1.  pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū,
  2.  iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem,
  3. precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem,
  4.  nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).
Skip to content