Sociālo lietu pārvalde – jaunās telpās - Alūksnes novads

Sociālo lietu pārvalde – jaunās telpās

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde ir pārcēlusies uz savām jaunajām telpām ēkā Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Sakarā ar pārcelšanos, pagaidām ar pārvaldes darbiniekiem var sazināties pa mobilajiem tālruņiem vai e-pastā. Kontaktinformācija pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Sociālās un citas iestādes/Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde. Tā kā ārkārtējās situācijas laikā iestāde turpina pakalpojumu sniegšanu attālināti, līdz 6. aprīlim klienti aicināti savus iesniegumus iemest pastkastītē pie Sociālo lietu pārvaldes līdzšinējās atrašanās vietas Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē.

Ēka Uzvaras ielā 1, Alūksnē, pārbūvēta Sociālo lietu pārvaldes un tās struktūrvienību vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”, izveidojot daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. Ēkā būs izvietots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content