Alūksnes novadā 12. klašu skolēni klātienē mācīsies divreiz nedēļā

Alūksnes novada izglītības iestāžu 12. klašu audzēkņi no 8. aprīļa varēs mācīties klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā saskaņā ar skolā noteikto stundu sarakstu tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni.

Klātienes mācību organizēšanas kārtību nosaka Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojums, kas izdots, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7. punktā paredzēto.

Abās novada skolās, kur ir 12. klases – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā un Alūksnes novada vidusskolā – mācību procesa organizēšanai jānodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana, kas tajā skaitā ietver arī skolēnu un skolā klātienē nodarbināto personu pirmreizējo testēšanu un iknedēļas testēšanu.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content