DROŠĪBAS NEDĒĻA - Alūksnes novads

DROŠĪBAS NEDĒĻA

Turi acis vaļā,
Lai tev vērīgs skats.
Būdams savā vaļā,
Sargi sevi pats!

Ar šādu moto iesākās  “Drošības ABC” nedēļa “Gudrības mātes” 6. GRUPĀ. Mācību gada laikā bērni regulāri izzināja daudzveidīgu informāciju par drošības jautājumiem, kas saistās ar mēneša tēmu.  Šajā nedēļā viss uzzinātais un izzinātais tika apkopots, kolektīvi izstrādājot informatīvo materiālu “Ievēro drošību!”. Bērni atkārtoti skatījās videofilmas par drošību uz ielas, bērnudārzā, mājās, dodoties brīvā dabā un darbojoties ar viedierīcēm.  Tika lasīta daiļliteratūra, spēlētas spēles un ar datora palīdzību pārbaudītas zināšanas par pareizu iespējamo rīcību uz ceļa.  Darbojoties un atkārtojot,  bērni secināja, ka drošība jāievēro visur, ikvienā dzīves situācijā un vietā, ja nē, pasaulē valdīs haoss. Katrs radīja savu haosa mošķīti un deva tam vārdu.  Nedēļas noslēgumā pie bērniem atnāca ciemos izmeklētājs Šerloks un pārbaudīja bērnu zināšanas, aicinot izspēlēt ikdienas situācijas, kurās var nokļūt un parādīt atbilstošu rīcību. Bērni prata pareizi rīkoties un izskaidrot savu izvēli. Izmeklētājs Šerloks atzina, ka visi ir gatavi doties uz skolu un pratīs ievērot drošības noteikumus.

4.GRUPĀ aktivitātes saistībā ar drošību un drošības pasākumiem  tika aktualizētas, katrai dienai veltot kādu no drošības tēmām:

Pirmdiena –  Turpinot dzimšanas dienu tradīcijas, kad  gatavots cienasts jubilāram,  tika ceptas vafeles. Ar bērniem pārrunāti drošības noteikumi, kas saistās ar elektroierīču pareizu lietošanu, drošību, saskaroties ar karstiem priekšmetiem ( vafeļu cepjamā panna). Skatīta video filma “Ernests uzzina, kas ir elektroierīces”. Sporta nodarbībā bērni stāstīja par savu pieredzi drošības ievērošanā,  darbojoties ar sporta inventāru.

Otrdiena – Nedēļas tēmas ietvaros bērni iepazina kukaiņus, to dzīvesveidu, rosību pavasarī. Pēc didaktiskās rotaļas “’Kukaiņu medības “parkā,  apkopojums veikts kukaiņu vērošanas tabulā. Skatīta videofilma “Tuta vēro kukaiņus”, pārrunāta drošība saskarsmē ar kukaiņiem, ērču rosību pavasara periodā, pirmās palīdzības sniegšanu.  Grupā spēlēta stafete “Šķiro  pareizi!” ( kukaiņi)

Trešdiena –  Runāts par elektropreču lietošanas nosacījumiem, to utilizāciju

 ( nedzirdētā vārda nozīmes noskaidrošana). Bērni pēta un izsaka secinājumus par nolietotajām un bojātajām elektroprecēm. Skatīta videofilma “Tuta pie ūdens”, apmeklēta tuvākā ūdenstilpne un pārrunāta drošība pie ūdens.

Ceturtdiena – Skatīta videofilma “’Tuta un nolūzušais koks”, pārrunāta drošība  kāpjot kokā, drošība mežā, parkā vētras un negaisa laikā. Bērni stāsta pieredzes situācijas, kas  saistās ar kokiem. Tiek runāts par putnu būrīšu uzlikšanu, rastas atbildes uz situācijām, kad mājdzīvnieki uzkāpj kokos, kāda palīdzība tiek sniegta un kur šādos gadījumos jāzvana. Līdztekus runāts par individuālās aizsardzības līdzekļiem, strādājot ar dažādiem instrumentiem ( zāģi, motorzāģi, aizsargtērpi u.c.)

Piektdiena – Drošības nedēļas ABC noslēgums “Mana drošība”. Tiek uzklausīti un analizēti bērnu pieredzes stāsti – drošība uz ielas, mājās, bērnudārzā, pagalmā. Radošajos darbos tiek celtas celtnes, kur jāievēro drošība, no lego gatavota lidostas ēka, glābšanas lidmašīnas un helikopteri, kas dodas glābt cilvēkus bīstamās situācijās.

9. GRUPĀ atkārtoja un iepazinās ar dažādiem drošības noteikumiem pa noteikumu veidiem:

Satiksmes drošība – bērni ļoti uzmanīgi skatījās filmiņu “Drošs ceļš uz skolu” https://www.youtube.com/watch?v=6aOEGHuWKfo . Bērni dalījās pieredzē, kā viņiem ir gadījies uz ceļa vai apdzīvotu māju pagalmos. Un bieži vien, vecākiem, esot jāatgādina – “Tēti, piesprādzējies taču!”

Ugunsdrošība  – tiešsaistē bija saruna ar ugunsdzēsēju, kurš stāstīja bērniem, ka ugunsdzēsējs ir cilvēks, kurš palīdz brīžos, kad notikusi ugunsnelaime. Lai kļūtu par ugunsdzēsēju, jābūt teicamām fiziskām un profesionālām spējām, kā arī labai veselībai. Bērniem tika demonstrēts ugunsdzēsēja aprīkojums. “Cerams, ka nākošajā gadā varēsim apciemot ugunsdzēsējus un uzvilkt ķiveri!” – tā bērni.

Dzīvnieki un tava drošība – Instruktāža par uzvedību un drošības noteikumiem, atrodoties mežā.

Elektrodrošība – Bērnudārza teritorijā bija izliktas utilizācijai paredzētas elektrotehnikas lietas – bērniem tiek atkārtota elektrodrošība un pareiza lietu utilizācija.

10.GRUPĀ  rosināja bērnus iepazīties un ievērot drošības noteikumus savas veselības aizsardzībai. Bērni dalījās pieredzē par drošības noteikumu ievērošanu ikdienā. Bērnos veidojas izpratne, kāpēc nepieciešami noteikumi – pasargāt sevi un citus.

Pastaigās:

 • Vēro, kas notiek, ja neievēro drošības noteikumus. Izsaka savas domas par meitenes rīcību- vēloties noglaudīt svešu suni (atņirdza zobus, rūca), kaut pirms tam pārrunāts par saskarsmi ar nepazīstamiem dzīvniekiem. Bērni skaidro, kāpēc jāuzmanās. Dalās pieredzē par gūtajām traumām, braucot ar velosipēdu. Stāsta, kāpēc nepieciešami aizsarglīdzekļi -ķivere, roku, ceļgalu aizsargi.
 • Pilsētā notiek dažādi remontdarbi, māju nosiltināšanas darbi, pārrunājam par drošību, atrodoties šādās vietās, arī pie muižas parka, kur noris parka atjaunošanas darbi ( par ko liecina zīmes, norādes, kam nepieciešams žogs).
 • Ievēro drošības noteikumus atrodoties uz ielas, stāsta, kā pareizi šķērsot ielu.
 • Ievēro drošības noteikumus bērnu aktivitāšu laukumos.

Grupā:

 • Vēro dažādas video filmas par ikdienas bīstamām situācijām, kuras pieļauj neapdomīgi cilvēki, piem., kūlas dedzināšana, degošu ugunskuru atstāšana, atkritumu atstāšana atpūtas vietās,  satiksmes noteikumu neievērošana, pārkāpšana. Dalās pieredzē (redzētais, piedzīvotais), kā izvairīties no sāpīgām sekām, kā rīkoties šādās situācijās, kur meklēt palīdzību, kā rīkoties. 
 • Strādā pāros, pēta attēlus ar dažādām satiksmes drošības noteikumu ievērošanas, neievērošanas situācijām, stāsta grupas biedriem par attēloto situāciju, analizē – kas droši, kas riskanti un bīstami, pamato savas domas.
 • Izsaka savu viedokli par drošību saskarsmē ar kukaiņiem. Stāsta kādi drošības noteikumi jāievēro, ja ārā lieto saldus dzērienus, kādi jāievēro pētot nezināmus kukaiņus.
 • Izvēlas krāsojamo lapu par drošību, izkrāso to, stāsta par doto situāciju. 

7.GRUPAS bērni noskatījās vairākas mācību filmas par drošību, ko iesaka izmantot arī citiem:

 • Jampadracis

 https://www.youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4&list=PLqVbEqNCM74WkoSfd3T6…

 • Lielais noslēpums 

https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg&list=PLqVbEqNCM74WkoSfd3T6…

 • Bērnu laukuma detektīvs

https://www.youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0&list=PLqVbEqNCM74WkoSfd3T6…

 • No bērnu zīmējumiem animēta filmu “Elektrība ir īsta”.

https://www.youtube.com/watch?v=gnkZ6ucDpac&list=PLqVbEqNCM74WkoSfd3T6a3-m44iETsFfk&index=4

 • Drošība dabā

https://www.ercemne.lv/erces.

 

Pēc filmu skatīšanās pārrunājām, apspriedām ar bērniem par filmās redzēto, bērni tika aicināti atcerēties, kas tika redzēts, ko saprata no redzētā, kā arī dalījās savos pieredzes stāstos par piedzīvotām situācijām, piemēri bija ļoti spilgti un lika nopietni padomāt citiem grupas biedriem, ka tiešām vērts ievērot drošības noteikumus.

 

1.GRUPĀ aktivitātes, sarunas Drošības nedēļā tika virzītas uz mērķi, lai bērni pārzinātu drošas uzvedības noteikumus uz ielas, zinātu noteikumus, kā jāuzvedas pie ūdens un citur, būtu zinoši, kā rīkoties dažādos gadījumos.

Ar bērniem tika runāts par drošību uz ielas. Iepazināmies ar ceļa zīmi ”GĀJĒJU PĀREJA”. Runājām ar bērniem par ceļa daļām: kur pārvietojas mašīnas, pa kurieni iet gājēji. Pastaigā bērni atpazina gājēju pāreju. Daudzi bērni zina, ka kopā ar pieaugušo var droši iet ielai pāri.

Runājām un skatījām attēlus ar elektroprecēm. Apskatījām utilizācijai paredzētās iestādes elektroierīces – vecu nolietotu putekļu sūcēju un tējkannu. Bērniem tika pastāstīts, kādi drošības noteikumi jāievēro, lietojot elektropreces, ka  tās var nodot utilizācijai, kā Ekopadomes skolotājas  tās nogādā “Pilsētas servisā”.

Ar bērniem tika izrunāts par ugunsdrošību. Noskaidrojām, kas var izraisīt ugunsgrēku un kā rīkoties,  ja izcēlies ugunsgrēks. Pastaigā redzējām ugunsdzēsēju mašīnu, kā ar sirēnām tā ātri aizbrauca uz negadījuma vietu.

Izvedām  instruktāžu par drošību pie dažādām ūdenstilpnēm. Bērni zina, ka vieni paši nedrīkst doties pie ūdeņiem.

Skatījāmies  grāmatas, bukletus par dažādām drošības tēmām. Daudzi bērni zina, kā rīkoties dažādās situācijās. Jo, biežāk atgādināsim bērniem par drošību, jo mazāk būs negadījumu.

11. GRUPA Drošības nedēļas ietvaros pārrunāja par drošību talkojot, plogingojot. Pievērsām uzmanību arī drošības dienestiem, kādos gadījumos tie jāizsauc, kā arī, kā to izdarīt.

 8.GRUPA  Drošības nedēļā runāja par uzvedību ielās, par gājēju pārejām, vēroja gājēju pārejas zīmes, centās tās pamanīt, kā arī aplūkoja, kādas tai ir svītras, un kur tās atrodas. Izrādās, ka arī mūsu dārziņa teritorijā ir gājēju pāreja un dažādas norādes uz bruģa. Lielākie jau varēja pamanīt arī ceļa zīmes, un tās atpazina.

3.GRUPĀ visu nedēļu notika pārrunas un dažādas aktivitātes lai apgūtu dažādas drošības. Nedēļa noslēdzās ar viktorīnu. Skatījāmies filmu “Lieli ceļi, mazi ceļi, droši ceļi”. Izspēlējām dažādas drošības situācijas kurās bērni var nokļūt uz ielas, dzīvā dabā ( mežā, parkā), pie ūdeņiem, spēļu laukumos PII un pilsētā.

5. GRUPĀ bērni pilnveidoja zināšanas un izpratni par dažādiem drošības noteikumiem viņu ikdienas darbībās. Vingrinājās izprast, kas ir nedroša situācija, kā to novērst. Uzzināja, kā rīkoties, ja radies negadījums: laukumā, grupā, braucot ar velosipēdu, pamanot ērci, sastopoties ar dzīvniekiem uz ielas:

Drošības noteikumi mežā – pavasarī. Šajā nedēļā aktualizējām drošības noteikumus, ja ejam ekspedīcijās uz mežu. Īpašu uzmanību pievērsām tam, ka mostas ērces, kā jāapģērbjas ejot uz mežu, kur ir bīstamākās vietas dabā, ko darīt , ja konstatē ērci uz apģērba vai ķermeņa. Devāmies eglīšu stādīšanas akcijā, vienojoties ar vecākiem par drošības pasākumiem. Bērni konstatēja, ka ir milzīgs daudzums lietu, kam nav jāatrodas mežā, šīs zināšanas bija papildinājuši darbojoties Ekoprogrammā pirmsskolām “Cūmena detektīvi”. Veicām plogingu, nelielā teritorijā, kur stādīja eglītes. Cūkmena vizīte iestādē bija 2020. gada oktobrī, gada laikā veicām uzdevumus Meža noslēpumu izzināšanā un sūtījām viņam uz e-pastu. 2021.gada 30. aprīlī būs tiešsaiste ar Cūkmenu, kurā viņš novērtēs bērnu darbu. 

Grupas kārtības noteikumi. Atkārtojām grupas noteikumus. Bērni secināja ka nepieciešami papildinājumi un paši uzzīmēja, uzrakstīja brīdinājuma zīmi “Uzmanīgi slidens”, lai uzmanītos pie izlietnēm, mazgājot rokas.

Drošības noteikumi sastopot dzīvniekus: suni, kaķi pastaigu laikā.

Drošības noteikumi saskarsmē ar svešiniekiem, savstarpēji spēlējoties grupā, laukumā.  Aktualizējām drošības noteikumus, ko apguva Džimbas programmas ietvaros. Bērni labprāt dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un pastāstīja savu rīcību, kopīgi vienojās par rīcības soļu drošumu.

Drošības noteikumi braucot ar velosipēdu, braucot mašīnā. Bērni uz bērnudārzu lapbrāt brauc ar velosipēdu. Iestādes velotrasītē nostiprina drošības noteikumus, iepazīst ceļa marķējumus, ceļa zīmes, kas ir jāievēro braucot ar velo.

Drošības nedēļas mērķis –  sekmēt bērnu zināšanas par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai tika realizēts ļoti plaši un daudzveidīgi.

SAGATAVOJA: GRUPU SKOLOTĀJAS

Skip to content