Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem - Alūksnes novads

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem

Alsviķu pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, ar 25.03.2021. ierobežota transportlīdzekļu satiksme, kuriem ass slodze pārsniedz 2.5 tonnas pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem Alsviķu pagastā: Strautiņi-Rebenes-Luki; Līvkalni-Nēķene; Alsviķi-Līvkalni; Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene; Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš; Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki; Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki; Strautiņu ceļš-Brīdaki-Silaktu ceļš; Gulbenes ceļš-Dukāni-Janikāni; Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi stājas spēkā ar 2021.gada 25. martu un darbojas līdz nākamā rīkojuma izdošanai.

Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka ar 20.04.2021 rīkojumu Nr. APP/1.4/21/17 no 21.04.2021. tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Alsviķu pagastā.


Annas pagasts

Sakarā ar pastāvošajiem nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 02.03.2021. noteikt satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības ceļiem Annas pagastā:

1) Aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3.5 t pa šādiem pašvaldības autoceļiem: Anna – Teikas, Anna – Varžupuriņš, Teikas – Vējiņi, Atte – Muzejs, Azandas – Āmaņi, Veršas – Veršu izgāztuve.
2) Aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 7 t pa šādiem pašvaldības autoceļiem: Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles –Lejas, Atte – Lejas.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 20.04.2021. tiek atcelti ar rīkojumu ASPP/1-4/21/2 noteiktie satiksmes kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Annas pagastā:
Anna – Teikas, Anna – Kantorkrogs, Anna- Varžupuriņš, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles – Lejas, Atte – Lejas, Teikas – Vējiņi, Azandas – Āmaņi, Veršas – Veršu izgāztuve, Atte – Muzejs.


Jaunalūksnes pagasts

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 17.03.2021. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas:

Upeskakts-Līgotņi
Auseji-Garjuri
Bundzene-Matisene
Karitāni-Paideri
Kanaviņas-Lejasšķinķi
Kolberģis-Karitāni
Dudas-Paideri
Strunķene-Laines
Jaunzemi-Karitāni
Garjuri-Lašķi
Garjuri-Nikolska
Zariņi-Lenkava
Beja-Cukurkalni
Bundzene-Birzmaļi
Mārtiņi-Dainas

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.

Ar 19.04. ir atcelts rīkojums par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem klimatisko apstākļu dēļ. Ierobežojumu atcelšana attiecas uz pilnīgi visiem pagasta ceļiem.


Jaunannas pagasts

Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka sākot ar 20.04.2021. tiek atcelts 17.03.2021.rīkojums nr.JNPP/1-4/21/8 “Par transporta līdzekļu kustības ierobežojumiem”.

Tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz sekojošiem Jaunannas pagasta autoceļiem: Jaunanna- Guldupji, Jaunanna-Semani, Rūķīši-Gribažas, Rūķīši-Svari, Dziļlejas-Kaijas, Centra iela, Centrs-Jaunzemi, Vecais ceļš, Ievedne-Aizpure, Gundegas- Augstāsala, Briedīši-Dimanti, Dzirnavu iela, Jaunanna-Eizentāle.


Jaunlaicenes pagasts                                                         

Noteikt ar 22.03.2021. satiksmes ierobežojumus uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunlaicenes pagastā:

Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns,
Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja,
Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja,
Šļukumi-Stiliņi-Rēveļi,
Majorskola-Vārņi,
Šļukums-Auguļi-Jenši,
Jaunlaicene-Kambari-Grūbe,
Jaunlaicene-Jānīši-Balti.
Ierobežojuma veids: 3,5 t.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.


Kalncempju pagasts

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies, vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ ar 18.03.2021. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5t, uz šādiem Kalncempju pagasta autoceļiem:

  1.Ermiķi – Letes

  1. Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi
  2. Cempji – Malaci
  3. Žagatas – Cempji
  4. Ate – Augstiekalni – Niedras
  5. Vāverkalns – Egles

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai

Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka sākot ar 20.04.2021. tiek ATCELTS 17.03.2021. rīkojums Nr. KPP/1-4/21/6 “Par transporta līdzekļu kustības ierobežojumiem”.

Tiek atcelti transporta līdzekļu kustības ierobežojumi uz sekojošiem pagasta autoceļiem:

Ermiķi – Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, Cempji – Malaci, Žagatas – Cempji, Ate – Augstiekalni – Niedras, Vāverkalns – Egles


Liepnas pagasts

Liepnas  pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem, ar 22.03.2021. noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem: Muiža-Aizupe, Doktas-Viķerova, Muiža-Adamova, Franciskopole-Kavaci, Strauti-Upmala, Polsas- Surikava.

Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas.  

Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
–  operatīvajiem transportlīdzekļiem;
–  transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Tālrunis informācijai – 29147011, 26329262


Malienas pagasts

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 02.03.2021. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas:

Tomsona pagrieziens – Sebežnieki
Ponkulene – Sviestiņi
Miezīša ceļa gals – Baltaissils
Brenci – Sakvārne
Kaķi – Lenkava
Kūderi – Lauziņi
Ūbuļi – Aizkalnieši.

 Minētie ierobežojumi neattiecas uz:

  • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  • transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi būs spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.


Mālupes pagasts

 Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 03.03.2021. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mālupes pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.306 “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”:

Mālupe-Jasmīnes;
Priedulāji-Kromuļi;
Sofikalns-Mellupe;
Upeskrasts-Alodzene.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz:

  • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  • transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi būs spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.

Mārkalnes pagasta pārvalde informē, ka ar 21.04.2021 rīkojumu Nr. MRPP/1.4/21/9 no 26.04.2021. tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā.


Mārkalnes pagasts

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 22.03.2021. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas:

Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas; 
Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas;
Zemesbanka-Lielāsgāršas;
Siļķene-Zīles;
Ezīšava-Mārkalne;
Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene;
Blekteskalns-Mežmaļi;
Ezīšava – Dekšņi;

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.


Pededzes pagasts

 

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, pamatojoties uz Pededzes pagasta pārvaldes 22.03.2021. rīkojumu, no 24.03.2021. aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem ar kopējo masu 3.5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Pededzes pagastā:
Kūdupe-Kapsēta,

Čistigi-Zagorje,

Čistigi-Skaliņš,

Pededze-Naumova,

Ķurši-Kapsēta,

Orlīši-Boiņica,

Zabolova-Bīberi-Bairīši,

Zabolova-Rudzīši,

Stuborova-Šeļehova,

Pļevna-Stuborova,

Ponkuļi-Puncene,

Kūdupe-Vokica,

Kūdupe-Pļitka,

Ķurši-Gundegas,

Vjazina-Muratovs,

Vjazina-Sterženova,

Rūķi-Krustceles,

Naumova-Brūklenāji.

 

Pamatojoties uz Pededzes pagasta pārvaldes 21.04.2021. rīkojumu Nr.PPP/1.4/21/17, ATCELTI satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Pededzes pagasta teritorijā ar 23.04.2021.


Veclaicenes pagasts

 Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 25.03.2021. tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā uzstādot ceļazīmi Nr. 312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas:

Krustiņi – Palpierkalns
Dzintari – Cīņas
Sauleskalns – Lauciņi
Korneti – Slokas.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem.
Ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.

Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka ar 22.04.2021. rīkojumu Nr. VPP/1-4/21/5 no 23.04.2021., tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā.


Zeltiņu pagasts

Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ ar 17.03.2021. tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Zeltiņu pagastā visā to garumā: Grēveles-Ciemgaļi, Lejnieki-Lielpaldi, Ieviņas-Laimiņas, Rožukalns-Ziemeļi. Informācija pa tālruni 27325124.


Ziemera pagasts

Pamatojoties uz 19.01.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. apakšpunktu un 14.punktu, saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 145.punktu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, noteikt ar 29.03.2021. šādus satiksmes ierobežojumus uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ziemera pagastā:

1) Ierobežojuma veids 7 t:
Rijukalns -Vengerski
Māriņkalns-Karva
Vistaskalns -Svārupi;

2) Ierobežojuma veids 3,5t:
Jaunzemi-Odiņi
Māriņkalns
Ziemeri – Alsviķi (V384)
Pamatskola-Priedulejas
Doktas-Tāleši-Ratenieki
Indrāni-Blūmji-Gailīši
Ziemeri-Murati
Birži-Bleteskalns
Atvases-Ziemeļnieki
Stūrīši-Ziemeri
Pils ceļš
Stūrīši-Elisi
Stāmeri-Liepkāji
Ziemeri-Šļukums
Priedulejas-Šķērsti-Maltavnieki-Putrenieši
Šļukums-Māriņkalns
Pamatskola-Metumi
Jakumi-Pušpuri
Sauleskalns-Anti
Ķauķi-Ozoliņi
Šļukums-Jāņkalni-Ignašas.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Lai veiktu saskaņojumu ar pašvaldību par maršrutu pa kuru tiek pārvadāts svaigpiens, iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, pievienojot karti ar iezīmētu maršrutu, transportlīdzekļa, ar kuru tiek pārvadāts svaigpiens, tehniskās pases kopija.

Satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc nelabvēlīgo klimatisko apstākļu un ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Ziemera pagasta pārvalde informē, ka ar 23.04.2021. ATCELTS 24.03.2021. rīkojums Nr. ZIPP/1-4/21/5 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Ziemera pagastā”.

Skip to content