EKOSKOLAS GADA AKCIJA “APCIEMO DIŽKOKU!” - Alūksnes novads

EKOSKOLAS GADA AKCIJA “APCIEMO DIŽKOKU!”

Iepazīstoties ar Alūksnes Tūrisma informācijas centra sagatavoto materiālu “Alūksnes pilsētas skaistākie dižkoki – maršruts ar uzdevumiem”, radās ideja šo aktualizēt kā vienu no galvenajiem 2020./2021. mācību gada uzdevumiem Ekoskolas aktivitāšu ietvaros. Ar mērķi mācīt izpratni par dabas resursu taupīšanu, iesaistot bērnus pozitīvā, emocionālā piedzīvojumā, loģiski sasaistot gada galveno uzdevumu “Enerģija”  ar citu Ekoskolas tēmu uzdevumiem. Kā arī vēlējāmies aktīvi popularizēt ģimenēm, bērniem, citām izglītības iestādēm, vietējai kopienai veselīgu, aktīvu, videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas savā pilsētā Alūksnē.

Mācījām bērnus orientēties kartē un dabā, pēc bērnu vecuma spējām apmeklējot Alūksnes Tūrisma informācijas centra materiālā norādītos dižkokus. Tādējādi vingrinājām bērnus staigāt ar kājām, izjust, piedzīvot pārgājiena, pastaigas prieku dabā, tuvākajā un tālākajā apkārtnē, ar skolotāju papildus izvirzītajiem uzdevumiem. Papildus tika apmeklēti dižkoki, kas nav norādīti materiālā, fiksējot un apkopojot maršrutus kartē. Dižkoku apmeklējums tika apkopots izveidotā MSO platformas elektroniskā aptaujā, kura tika kopīgota ar visiem pedagogiem. Šajā aptaujā tika atspoguļots noietais attālums, laiks, noieto soļu skaits, veicamais uzdevums. Visaktīvākā bija 7. grupiņa (3 gadus veci bērni), kura skolotājas Sanitas STRAKŠAS vadībā veica  20 maršrutus, iekļaujot 18 dižkokus. Uz tālākajiem dižkokiem devās bērni ar savām ģimenēm. Visas akcijas laikā kopējais veiktais maršruts ir vairāk kā 228,2 km, jo dažādu iemeslu dažas grupas nebija reģistrējušas visus veiktos maršrutus.

Ekoskolu Rīcības dienās, kas notika oktobra mēnesī, iestādes Facebook kontā izsūtījām izaicinājumus apmeklēt dižkokus dažādām iestādēm Alūksnes, Gulbenes, Valmieras novados. Akcijā piedalījās iestādes katra grupa, kur pēc izvēles izaicināja, kādu sev tuvu sadarbības iestādi, pirmsskolu vai skolu, “Labie darbi planētai” ietvaros. Uzdevums bija apmeklēt dižkokus, nofotografēties un atsūtīt atgriezenisko saiti par paveikto.

2021.gada 20.maijā notika akcijas “Apciemo dižkoku!” noslēguma pasākums iestādes pagalmā. Pasākuma mērķis bija pateikties bērniem un skolotājām par ieguldīto darbu Ekoskolas akcijā, apkopot paveikto, nostiprināt priekšstatus par CO2 pēdu, tās mazināšanas iespējām un vienoties kopējā Ekokodeksa skandēšanā.  Bērnus sagaidīja Vēja māte (Sintija PUŠPURE) un Meža māte (Sanita DRUNKA), kas bija sagatavojušas dažādus uzdevumus no dabas materiāliem. Bērni ar lielu aizrautību un interesi iesaistījās piedāvātajos uzdevumos. Pēc uzdevumu paveikšanas grupas saņēma diplomu un apgleznotu koka ripu.

Ekoskolas infobaneri, karogs, CO2 skaidrojošais plakāts un Mazās Ekokopadomes rudenī gatavotais Ekokodeksa plakāts tika atstāts laukumā līdz iestādes slēgšanai, lai bērni varētu izstāstīt vecākiem par gada laikā Ekoskolā paveikto. Liels prieks, ka neskatoties uz aukstajiem un lietainajiem laika apstākļiem, daudzi vecāki atrada laiku uzkavēties nojumē, uzklausīt savu bērnu stāstīto un iepazīties ar infomateriālu.

 Liels paldies jāsaka Jānim Zeltiņam, kurš sarūpēja koka ripas un  ABJC aktīvajiem jauniešiem, kuri atsaucās aicinājumam atbilstoši apgleznot koka ripas – Ulrikai Alksnei, Ancei Strakšai, koordinatorei Unai Tomiņai, kā arī Danai Daneiko, Unai Kolistei un Beātei Puķītei.

Vislielākais paldies Alūksnes Tūrisma centram, vadītājai Ivetei Veļķerei par veiksmīgo sadarbību mācību gada garumā! Caur mūsu akciju daudzi cilvēki Alūksnē, novadā un citos novados uzzināja par dižkoku karti un pievērsa lielāku uzmanību aktīvās atpūtas iespējām Alūksnē.

Jāpiebilst, ka pateicoties akcijai, lielāku vērību dižkokiem piegrieza arī iestādes darbinieki un vismaz divos darbinieku privātīpašumos nu kokus rotās dižkoka zīme.

Sagatavoja: Ekopadomes skolotājas Sanita DRUNKA, Sintija PUŠPURE, Anta APINE, foto – Dita HOLLA

Skip to content