RADOŠI DARBOJAMIES VISI KOPĀ! - Alūksnes novads

RADOŠI DARBOJAMIES VISI KOPĀ!

Radošums ir dzīves joma, kas 3. grupas bērniem patīk vislabāk. Veicot dažādus uzdevumus un piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs bērni meklē, mēģina, atklāj un rada. Tas palīdz bērniem iepazīt sevi, stiprina viņu  pašvērtējumu un caur radošu darbību atjauno bērna patieso dabu un ļauj radoši pielietot zināšanas, kuras apgūtas.

3.GRUPAS BĒRNI SAKA:

Grāmatu lasīšana – tas ir interesanti.

Bērni apmeklē Alūksnes pilsētas bibliotēku un ar lielu interesi darbojas Bērnu Žūrijā kā lasītāji. Iepazīst dažādus autorus, ilustratorus un jaunākās bērnu grāmatas. Šoruden pirmo reizi iesaistījāmies Ziemeļvalstu Kultūras nedēļā, pēc projekta ieteikumiem un nosacījumiem  lasot K.Rūšiftes grāmatu “Visi skaitās”.

Grupā populāras ir grāmatu lasīšanas pauzes DARBNĪCĀ – LASĪTAVA, kuru laikā bērni izvēlas grāmatas no grupas bibliotēkas plaukta. Ļoti patīk grāmatas un enciklopēdijas par dabu, dzīvniekiem un ģeogrāfiju.

BĒRNI PIEBILST:

Spēlēt teātri – tas ir aizraujoši.

Ikdienā bērni izspēlē dažādas lomas, dramatize dažādus sev tuvus literāros tekstus –pasakas, stāstus un dzejoļus. Paši sacer ludziņu, izvēlas tēlus, izdomā darbību secību un to nospēlē. Veido skatuvi un paši ir teātra izrādes skatītāji un dalībnieki. Sagatavo arī biļetes un afišas. Izteiksmīgi runā dialogus un monologus, aizrautīgi spēlē teātri ikdienā, sagatavo maskas, roku lelles. Ziemassvētkos tapa LIELĀ izrāde ar vecāku gatavotām maskām.

BĒRNI NORĀDA:

Sacerēt un ilustrēt pašam – tas ir kā spēle.

Ikdienas aktivitātēs bērni veido stāstus pēc plāna, shēmas. Izdomā stāstu, pasaku dzejoli ar sev aktuālu saturu un sižetu. Stāsta pēc savām ilustrācijām, kā arī pieraksta un ilustrē savu stāstu darbojoties dažādās tehnoloģiju jomas tehnikās – zīmē, līmē, veido un konstruē. Izmantojo arī Lego un celtniecības materiālu. Visas tehnikas radoši kombinē.

Esam nosūtījuši grupas bērnu sacerētos dzejoļus biedrības “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) konkursam “Garā pupa 2021”, rezultāti gan vēl jāgaida, bet visvērtīgākais jau ir darbošanās prieks.

Ar interesi iesaistījāmies arī Latviešu valodas aģentūras radošajos  konkursos “Saulītes spēle” un “Mamma + maijpuķīte = mīlestība”.

BĒRNI SPRIEŽ:

Es runāju izteiksmīgi- esmu kā aktieris;

Es varu citiem to izstāstīt – es uzstājos.

Ikdienā bērni vingrinās izteiksmīgi norunāt dzejoli vai tautas dziesmu. Bērniem patīk uzstāties grupas bērnu priekšā. Ir apgūti tautas dziesmu cikli par miegu, laika apstākļiem, gadskārtu svētkiem un kokiem.

Rīta aplī katru rītu dežurants stāsta par kalendāru un laika apstākļiem. Mūsu ikdiena ir bagāta ar dažādiem pieredzes stāstiem. Bērniem ļoti patīk dažādu ritma elementu, kustību un mūzikas izmantošana savās aktivitātēs.

Uzstāšanās prasmes un sava viedokļa pamatošanas prasmes, drosmi un spēju neapjukt netradicionālās situācijās trenējām arī pirmajās attālinātajās Ekoskolu Prāta spēlēs, kur no 46 dalībniekiem ieguvām 22.vietu.

Varam teikt vislielāko paldies vecākiem par sadarbību, atbalstu un līdzdalību dažādās grupas aktivitātēs visa mācību gada garumā!

SAGATAVOJA: 3.grupas skolotājas Anita ŠNEIDERE un Sintija PUŠPURE

Skip to content