VEIKUMS EKOSKOLAS GADA TĒMĀ “E N E R Ģ I J A” - Alūksnes novads

VEIKUMS EKOSKOLAS GADA TĒMĀ “E N E R Ģ I J A”

Kā par vides jautājumiem stāstīt pirmsskolā un kā EKOskola var palīdzēt īstenot kompetenču pieeju pirmsskolā? Atbildes uz šiem un citiem saistītiem jautājumiem šogad Alūksnes PII “Sprīdītis” audzēkņi, pedagogi un vecāki guva darbojoties 2020./2021.m.g. tēmā – ENERĢIJA.

Enerģija – ikdienā elektrība, ziemā siltums!

Šogad pievērsāmies tieši ENERGORESURSIEM UN TO EFEKTĪVAI IZMANTOŠANAI.

Mūsu mērķis: samazināt enerģijas patēriņu, izmantojot to ilgtspējīgi un izglītojot sabiedrību par atbildīgu un racionālu enerģijas un siltuma patēriņu IKDIENĀ.

Iestādē tika organizēti dažādi pasākumi un notika daudzveidīgas AKTIVITĀTES visa gada garumā:

 • Tika radīts “Sprīdīša” CO2 PĒDAS MODELIS – plakāts, kurā norādīti pareizas rīcības soļi, kā arī kopā ar 3. grupas bērniem sagatavota tā video prezentācija. Plakāts devās ceļojumā pa visām iestādes grupām, kur bērni ar to iepazinās, mācījās, pētīja.
 • Mācījāmies pilnvērtīgi lietot Vides izglītības fonda CO2 KALKULATORU aprēķinot CO2 emisiju – savu pēdas nospiedumu – PII “Sprīdītis” radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām. Uzzinājām, kurās jomās tā ir lielāka. Salīdzinājām vairāku gadu rezultātus, izdarījām secinājumus un turpinām mācīties ko varētu darīt, lai to mazinātu.
 • Kopā ar AS “Alūksnes siltums” valdes locekli Mārtiņu KAĻVU Ekopadome turpina darbu pie labākas iestādes ēkas energopārvaldības, regulāri sekojot mērījumiem siltuma, ūdens, enerģijas patēriņa jomās un veicot iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringu, meklējot praktiskus risinājumus nepilnībām un cenšoties novērst ūdens, siltuma zudumus, pilnvērtīgu ventilācijas sistēmas darbību. Kaut ēkas resursu patēriņš ir normas robežās, vienmēr var atrast uzlabojamas lietas.
 • Klusi un nemanāmi, ar ļoti labiem rezultātiem gada garumā norisinājās akcija darbiniekiem “Izslēdz gaismu”-ja pamani nelietderīgi degošu, nejauši aizmirstu apgaismojumu, vienkārši izslēdz. Rezultāti ļoti labi, jo atbildīgais darbinieks varēja ziņot, ka pusgada laikā , apsekojot iestādes telpas pirms slēgšanas, neizslēgts apgaismojums piefiksēts tikai divas reizes.
 • Sagatavojām prezentāciju pedagogiem un vecākiem – “EKOLOĢISKĀ PĒDA” – par klimata pārmaiņu realitāti un to, ko varam darīt ikdienā. Par dabai draudzīgu kurināmo – malku, par mežu kā skābekļa rūpnīcu, par biotopiem. Ceram, ka materiāls noderēja darbojoties ar bērniem ikdienas aktivitātēs.
 • Katrā grupā iestādes skolotājas vadīja dažādas un daudzveidīgas aktivitātes-nodarbības, pārgājienus uz AS “Alūksnes Siltums”, kokapstrādes uzņēmumu 4Plus ģimeņu sagatavotas prezentācijas par paradumiem mājsaimniecībās, skolotāju sagatavotas, attālinātās nodarbības vecāku vadībā mājās, iestādes ārdurvju rūpīgas aizvēršanas kampaņu u.c. ) prezentācijas tēmas mācīšanai aktivitātes nodarbību ciklā “SILTA, JAUKA ISTABIŅA” par siltuma ražošanu, izmantošanu, kurināmā veidiem un ierīcēm.
 • Pateicoties aktīviem kolēģiem notika akcija “IEKUR UGUNTIŅU” – iekuriņu gatavošanai nepieciešamo materiālu savākšana (olu kastes, sveču atlikumi) un ziedošana R.Baltiņam, kā arī bērnu izglītošana par materiālu otrreizēju izmantošanu
 • Notika “SILTO DŽEMPERU DIENA”, kuras laikā iestādē tika samazināta temperatūra, uzvilkti silti džemperi un visi jutāmies komfortabli un darbojāmies arī nedaudz vēsākās telpās. Tajā pašā laikā taupījām resursus.
 • Septembrī un maijā Alūksnes PII «Sprīdītis» Ekopadome aicināja vecākus piedalīties APTAUJĀ un izvērtēt savus ENERGORESURSU EFEKTĪVAS IZMANTOŠANAS PARADUMUS MĀJSAIMNIECĪBĀS. Apkopojot un salīdzinot abu aptauju rezultātus secinām, ka vecāki mācās kopā ar bērniem, ka ģimenes maina savus ikdienas ieradumus, ka ģimenes kļūst par atbildīgiem enerģijas lietotājiem un turpina ikdienā saudzīgi un pārdomāti lietot enerģiju. Protams, bijām vēlējušies, ka mūsu izglītojošās aktivitātes straujāk mainīs cilvēku ikdienas ieradumus, bet jāsamierinās, jāapbruņojas ar pacietību un jāturpina strādāt, veicot izglītojošos darbu, kas rezultātā novērstu pie paradumu maiņas. Objektīvais iemesls, kāpēc reālās izmaiņas ikdienā mājsaimniecībās neienāk tik strauji ir ģimeņu ekonomiskā situācija, kas neļauj nosiltināt mājokļu, iegādāties jaunas, energoefektīvākas elektropreces utt.
 • Maijā notika praktiskas MEŽA STĀDĪŠANAS aktivitātes ar darbinieku un bērnu piedalīšanos.1300 egļu stādus iestādīja 8 kolektīva pārstāvji, 5.grupas bērni ar skolotājām-50 stādus, pie reizes plogingojot un no mežsarga A.Kreiča uzzinot pareizus meža apsaimniekošanas noslēpumus un meža resursu lielo nozīmi tautsaimniecībā
 • Akcijā gada garumā “APCIEMO DIŽKOKU”, visām grupām kopā noejot ceļu no Alūksnes līdz Rīgai, aptuveni 208 km, loģiski sasaistījās daudzu Ekoskolu galveno tēmu uzdevumi praktiskā rīcībā un radīja bērnos lielāku izpratni gan par grūti saprotamo CO2 pēdu, gan koku veidiem un to dažādo pielietojumu cilvēku ikdienā, gan veicināja paradumu un prieku staigāt ar kājām.
 • Priecājamies, ka veiksmīgi izdevās darbs ar sabiedrību. Rīcības dienās iestādes Facebook kontā izaicinājām apmeklēt dižkokus dažādas iestādes, darba kolektīvus Alūksnes, Apes, Gulbenes, Valmieras novados. Saņēmām arī atgriezenisko saiti un kopā ar Alūksnes TIC sarūpējām nelielas balviņas akcijas dalībniekiem. Iestādes mājas lapā, Ekoskolas sadaļā jebkurš interesents var izmantot mūsu skolotāju sagatavotās mācību prezentācijas par Enerģijas jautājumiem. Vidzemes TV filmētajā RE TV ziņu sižetā 29.aprīlī pietiekoši plaši varēja uzzināt par mūsu, Ekovēstnieku, aktivitātēm Enerģijas un citās Ekoskolu jomās

KATRS NO MUMS VAR PADARĪT LABĀKU PASAULI, VIDI UN SAVU DZĪVI!

JA MĒS VARAM, ARĪ TU VARI!

Sagatavoja: Ekopadomes  skolotājas Anita ŠNEIDERE, Vita VĒRDIŅA, Anta APINE

Skip to content