Turpinās būvdarbi Baložu bulvārī, Alūksnē - Alūksnes novads

Turpinās būvdarbi Baložu bulvārī, Alūksnē

Līdz šim jau ir pabeigti caurteku izbūves darbi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikta lampu nomaiņa un uzstādīts energoefektīvs LED apgaismojums, kas izgaismo nodalīto gājēju ietvi. Darbus plānots pabeigt šī gada jūlijā.

Atbilstoši atlikušo būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām, ielas brauktuvei un lielākajām nobrauktuvēm šobrīd tiek sagatavota pamatne, maksimāli saglabājot esošo ceļa konstrukciju, lai varētu klāt asfaltbetona segumu. Savukārt ietvēm un mazākajām nobrauktuvēm – bruģa segumu.

Autoceļa nomalēs tiek likvidēts laika gaitā izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadei no ceļa klātnes, kā arī plānots veikt grāvja tīrīšanu. Posmā no Parka ielas līdz SIA “Alūksnes enerģija” teritorijai ielas kreisajā pusē izbūvēs sešas paralēlās stāvvietas vieglajām automašīnām.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content