Videokonferencē tūrisma nozare dalās pieredzē par kultūras tūrisma attīstību digitalizācijas laikmetā - Alūksnes novads

Videokonferencē tūrisma nozare dalās pieredzē par kultūras tūrisma attīstību digitalizācijas laikmetā

25. maijā ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu projektā “630 verstis pilnas sajūtām” notika konference “Kultūras mantojuma un kultūras tūrisma attīstība digitalizācijas laikmetā”.

Lai gan sākotnēji šī konference bija paredzēta klātienē, tomēr pandēmija šajos plānos ieviesa savas korekcijas, tādēļ pasākums notika video formātā, izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātās iespējas arī šajā – izglītošanās procesā. Videokonference bija pulcējusi teju 100 tūrisma nozares profesionāļus un interesentus no Alūksnes novada un dažādām citām Latvijas vietām, kā arī projekta partnerus no Krievijas.

Konferences dalībniekiem dzirdēja tūrisma nozares labāko speciālistu stāstījumu par to, kā mūsdienu digitalizācijas laikā veidot un piedāvāt tūristiem saistošu piedāvājumu, izmantojot stāstus un iedarbojoties uz maņām, lai radītu spilgtu emocionālu sajūtu piedzīvojumu, par kultūras mantojuma lomu un iekļaušanos tūrisma nozarē. Videokonferences dalībnieki klausījās arī veiksmīgu Latvijas un Krievijas tūrisma un kultūras mantojuma nozares objektu pārstāvju pieredzes stāstus par to, kā radīt sajūtu tūrisma piedāvājumu, identificēt un izcelt katra tūrisma objekta unikālo identitāti un veiksmīgi pozicionēt sevi mūsdienu tūrisma tirgū.

Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā pētniece Aija van der Steina stāstīja par ceļu no tūrisma produkta radīšanas uz neaizmirstama pieredzējuma veidošanu viesiem un par stāstu izmantošanu tūrisma vietu un uzņēmumu mārketingā.

Dizaina biroja “H2E” vadītāja un partnere Dagnija Balode iepazīstināja ar pieredzes dizaina lomu publiskās vides vēstījumu veidošanā, stāstījumu papildinot ar veiksmīgiem piemēriem no Alūksnes pilsētvides.

Mārtiņš Eņģelis, tūrisma kritiķis un pilsētvides pētnieks, domājošs ceļotājs pēc profesijas un aicinājuma konferences dalībniekiem stāstīja par gudrām tendencēm tūrisma produktu veidošanā un mārketingā.

Viena no ceļojumu bloga “Sapņu Medniece” sapnumedniece.lv veidotājiem Alīna Andrušaite dalījās savā pieredzē par to, kas rada ceļotāja sajūtas, cik ilgi tās saglabājas un kuras no tām ir nozīmīgākās.

SIA “Overly”, kas specializējas papildinātās realitātes un interaktīvo risinājumu izstrādē, līdzdibinātājs un vadītājs Ainārs Kļaviņš iepazīstināja ar virtuālās un papildinātās realitātes izmantošanas iespējām un piemēriem muzejos un pasākumos.

Par suitiem, viņu pieredzi kulinārā mantojuma saglabāšanā un kulinārā kultūrtūrisma attīstību suitu kultūrtelpā stāstīja biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti”” vadītāja Dace Martinova.

Pieredzē par kultūras oriģinālpasākumu nozīmi vietas attīstībā, iepazīstinot ar Lūznavas muižas piemēru, stāstīja muižas projektu vadītāja Inga Žirgule.

Anastasija Jermakova, valsts muzeja “Pavlovska” (Sanktpēterburgā) kultūras un izglītības programmu nodaļas vadītāja, dalījās pieredzē par tradicionālo un digitālo metožu sintēzi kultūras pasākumu organizēšanā un norisē Pavlovskas parkā.

Savukārt par valsts muzejrezervāta “Izborska” satura mārketinga veidošanas pieredzi un rezultātā pieaugošo auditoriju stāstīja valsts muzejrezervāta “Izborsk” direktore Natālija Dubrovska.

Projektu “630 verstis pilnas sajūtām” īsteno Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Piļu un muižu asociācija kopā ar tās biedriem – Litenes muižu, Varakļānu muižas pili, Krāslavas muižu, Lūznavas muižu, Preiļu muižas pils kompleksu un parku un Arendoles muižu, kā arī Pavlovskas muzejs un Izborskas muzejrezervāts (Krievija). Šī projekta mērķis ir izveidot jaunu tūrisma maršrutu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpinās Krievijas Federācijā no Izborskas līdz Pavlovskai, Sanktpēterburgā, piedāvājot izbaudīt 630 verstis pilnas sajūtām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu

Skip to content