Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 07.07.2021. darba kārtība

07.07.2021., plkst. 15:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par atļauju Ilzei LĪVIŅAI savienot amatus.
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
  4. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniekiem.
  5. Par Alūksnes novada domes pastāvīgajām komitejām.
Skip to content