Aicina pieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam “Sudraba zīle” - Alūksnes novads

Aicina pieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam “Sudraba zīle”

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 30. septembrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle” cilvēkus, ģimenes, biedrības, organizācijas, uzņēmumus un citus pretendentus – ikvienu, kura veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs.

Apbalvošanai var pieteikt gan novadā dzīvojošos, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir bijis nozīmīgs ilgākā laika periodā. Tāpat apbalvošanai ar “Sudraba zīli” var pieteikt ģimenes, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumus u.c. pretendentus.
Piesakot pretendentu apbalvošanai, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ un kādā jomā jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu. Lūdzam norādīt precīzu informāciju par pieteikto personu – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu vai kolektīvu – tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds.
Pretendentus var pieteikt gan individuāli, gan kolektīvi, pieteikumā norādot arī informāciju par iesniedzēju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.
Pieteikumus ar norādi “Pieteikums apbalvošanai ar “Sudraba zīli”” aicinām iesniegt sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv vai nogādāt tos personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē. Lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu esam izveidojuši arī elektroniski aizpildāmu veidlapu, kas atrodama saitē: http://ej.uz/Sudraba_zili.

Kopš 2010. gada Alūksnes novada augstākais apbalvojums “Sudraba zīle” piešķirts:

2010. gadā – Andrejam Aleksejevam, Zinovijai un Gunāram Aplokiem, Jānim Baltiņam, Intaram Berkulim, Vilnim Blūmam, Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam
2011. gadā – Lidijai Zitānei, Vizmai Dravniecei, Ivaram Hamanim, Viesturam Kazainim, Andrim Kļaviņam, Gunāram Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai Podkalnei, Raivim Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, Anitai Šnikvaldei
2012. gadā – Evai Aizupei, Intai Aizupietei, Edgaram Bertukam, Lidijai Juksei, Aigaram Peperniekam, Aigaram Steberim, Zitai Skultei, Aldim Verneram, Gunitai Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha Duchaine)
2013. gadā – Ivetai Baltajai-Vanagai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai Dubrei-Dobrei, Dzintrai Zvejniecei, Gintam Teterovskim, Ivetai Druvai – Druvaskalnei, Agrim Jermacānam, Imantam Samam, Aritai Prindulei, SIA “Dzīpari S”
2014. gadā – Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim Prauliņiem, Renātei Pilipai, Gunāram Kalējam, biedrībai “Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam
2015. gadā – Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei
2016. gadā – Edītei Ojai, Natai Meģei, Aivaram Mālniekam, Irēnai Greivulei, Metai Lerhai
2017. gadā – Verai Sedleniecei, Mārai Krieviņai, Aldim Līcim
2018. gadā – Marinai Ramanei, Ausmai Miningai, Vizmai Orlovskai, Inai Perevertailo, Alūksnes Maizes kombināta kolektīvam
2019. gadā – Brigitai Bijonei, Leonīdam Perevertailo, Gustu ģimenei, Laimai Aigarei, Kristapam Kaulakanam
2020. gadā – Idai Zelčai, Anitai Pētersonei, Gunitai un Pēterim Kučikiem, SIA “ABIO”, SIA “FAPS”.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content