Bijušo Sociālo lietu pārvaldes ēku iekļauj iznomājamo un atsavināmo īpašumu sarakstā

Šī mēneša Tautsaimniecības komitejā deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības īpašuma, Lielā Ezera ielas 11 (bijusī Sociālo lietu pārvaldes ēka, piegulošais zemesgabals un palīgēka), iekļaušanu pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā, paredzot, ka šis īpašums var tikt nodots atsavināšanai. Izvērtējot ēkas funkcionalitāti, secināts, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  Tā kā ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, pašvaldība informēs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par plānotajām darbībām.

Skip to content