Pašvaldība noslēdz līgumu par būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkā

Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “RERE MEISTARI” par būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkā.

Būvniecības pabeigšana ietver līdz šim ēkā veikto būvdarbu izpēti, novērtēšanu un būvprojekta izmaiņu vai precizējumu izstrādi, būvdarbu pabeigšanu un to autoruzraudzību.

Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība jūlijā pārtrauca ar SIA “BAZALTS” noslēgto līgumu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7.-9. klašu korpusa 1. kārtas pārbūvi. Līguma pārtraukšanas iemesls bija saistību nepildīšana no uzņēmēja puses, kas apdraudēja vai padarīja neiespējamu līguma izpildi, kā arī uzņēmumam uzsāktais tiesiskās aizsardzības process.

Lai skolas ēkā uzsāktos remontdarbus pabeigtu, pašvaldība izsludināja jaunu iepirkuma procedūru būvniecības pabeigšanai. Atklātajam konkursam saņemti divi pretendentu piedāvājumi un par iepirkuma uzvarētāju atzīts SIA “RERE MEISTARI”, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu.

Noslēgtā līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši. Objektu būvuzņēmumam pašvaldība nodos tad, kad būs sakārtota nepieciešamā dokumentācija būvdarbu uzsākšanai. Ēkas pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content