Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.11.2021. sēdes darba kārtba - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.11.2021. sēdes darba kārtba

10.11.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam.
  5. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules zaķi” sociālajam pakalpojumam.
  6. Par maksas noteikšanu sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas”.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
  8. Par 2022. gada Alūksnes novada pašvaldības asignējumu sadali.
Skip to content