EKOSKOLAS GADA TĒMA – ŪDENS - Alūksnes novads

EKOSKOLAS GADA TĒMA – ŪDENS

 OKTOBRIS 10.GRUPĀ – LAIMĪGAJĀ ZEMĒ

   Esam aktīvi un darbīgi uzsākuši jaunu mācību gadu, protams,  kā katru gadu, lielu vērību piegriežot Ekoskolas gada tēmai, kas šogad mūsu iestādē ir – ŪDENS.

  Oktobra  mēnesi 10. grupas bērni iesāka ar  pārrunām par mēneša tēmu ” Ūdens – dzīvības pamats”, izteica savas domas – ko es zinu par ūdeni, kam tas vajadzīgs. Stāstīja par ūdens nozīmi cilvēka veselībā – cik daudz ūdens dienā jādzer, higiēnu – kad ir jāmazgā rokas. Izteica, ko vēlas uzzināt, ko iemācīties. Skatījās video filmas par ūdeni, tā attīrīšanu, ūdens ciklu dabā, ūdenstilpēm- ezeriem, upēm, avotiem, ūdenskritumiem (Latvijā – Alekšupītes, Ventas rumbu, Ziemeļamerikā – Niagāras), salīdzināja tos. Vēroja video par bebriem, izskatu, paradumiem, nozīmi- labo un kaitīgo, ko šie dzīvnieki nodara citiem. Pētīja  attēlus ar ūdenstilpēm, nosauca tās, saskatīja to atšķirības, vingrinājās lasīt vārdus – upe, ezers, aka, jūra, avots.  Veidoja salikteņus – lietus+sargs, ūdens+roze un citus. Uzzināja, ko nozīmē ūdenszīme, pētīja tās uz naudaszīmēm. Nosauca sev zināmos ezerus Alūksnē, tās tuvumā, pastaigā aplūkoja  nelielo ezeru – Kvēpīti. Izteica savas domas, kāpēc tur nepeldas. Pētīja grāmatas, enciklopēdijas par dzīvniekiem un putniem ūdenī, pie ūdens, raksturoja to izskatu, meklēja kopīgo, atšķirīgo. Atkārtoti pārrunājām par ūdensputnu barošanu un drošību to tuvumā.

        Ejot pastaigās bija uzdevums – meklēt un saskatīt ūdeni dabā. Bērni pamanīja dažāda izmēra dīķus, grāvjus, purvainas vietas, ezerus. Vingrinājās lasīt uzrakstu pie akas “Dzeramais ūdens, ūdeni pirms lietošanas ieteicams uzvārīt!” un uzdeva jautājumus – kādēļ šāds uzraksts. Izteica savas domas. Pastaigās, izstaigājot apmēram vienu ceturto daļu pilsētas, bērni saskaitīja 46 dzeramā ūdens akas un 22 dažāda izmēra dīķus. Grupā salīdzinājām iegūtos ūdens paraugus no akas un dīķa.  

       Pastaigā vēroja zosu kāsi, ezerā ūdensputnus – gulbjus, pīles, laučus. Atrodoties pie Alūksnes ezera nosauca Alūksnes ezera salu nosaukumus, pussalu. Dodoties pa laipu vēroja Tīklu saliņu, pamanīja dižkoku – vītolu. Ievēroja drošības noteikumus pārvietojoties pa laipu. Prognozēja dažādas rīcības sekas pie ūdenstilpēm, saistītas ar personīgo veselību un drošību. Stāstīja, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ūdeņos, pamatoja savas domas.

     Bērni iepazinās ar EKO stendiem dārziņā, klausījās mazās EKO padomes izveidoto kodeksu par ūdeni. Kopā ar skolotāju veica mazās EKO padomes atsūtīto darbiņu – skaitīja, cik ūdens, dušas krānu ir tualetes un virtuves telpās, cik podu tualetē. Pārbaudīja vai nav kāds pilošs krāns, veica atzīmes tabulā. Stāstīja, sprieda par ūdens taupīšanu grupā, kāpēc ir svarīgi taupīt ūdeni.

     Veidoja radošos darbus saistībā ar mēneša tēmu- veica vienkāršus papīra locījumus pēc parauga – glāze, laiviņa. Ar izlocīto laiviņu eksperimentēja, kas notiek ūdenī. Pēc dziesmu “Mākonis” un “Lietutiņš” klausīšanās, darbojās ar krītiņiem, akvareļkrāsām, sagatavojot fonu aplicējumam no koku lapām. Klausījās pasaku “Bebrēns Bruno” pa fragmentiem, atbildēja uz jautājumiem par teksta saturu, skaidroja atsevišķu vārdu nozīmi. No plastilīna veidoja  dzīvniekus, putnus, kas mīt pie ūdens, īstenoja savu ieceri. Tapa kolektīvais darbs “Ūdenstilpe un tās apkārtne.”

       Oktobra mēnesi noslēdzām ar viktorīnu “Ūdens- dzīvības pamats“. Bērni atbildēja uz 28 uzdotajiem jautājumiem, izteica savas domas, spriedumus, analizēja piedāvātās ekoloģiskās situācijas, minēja mīklas, spēlēja spēli  “Kā nosaukt šo upi un ezeru?” – ieklausījās teikumā un izdomāja ūdenstilpei atbilstošu nosaukumu (piemēram, upe tek cauri mežam –  Mežupe).

       Turpināsim mācīties un apgūt vēl nezināmo, veikt praktiskas rīcības, iesaistoties akcijā “Tīra jūra sākas Alūksnē” līdz mācību gada beigām.

Sagatavoja: 10.grupas skolotājas Gita SELGA, Indra FRUNZA.

Skip to content