“Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā - Alūksnes novads

“Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā

Kad Ziemassvētku gaidīšanas laikā rūķi vēro, kādus labos darbus darām, lai godam nopelnītu dāvanas, priecājamies, ka “Meža mātes” bērni čakli un aktīvi darbojušies, ne tikai gaidot Ziemassvētkus, bet jau no 1. septembra, uzsākot mācību gadu.

Zinību dienā Alise no Brīnumzemes un Marta zaķis uzdāvināja darba burtnīcas un ieskandināja mūsu bērniem pēdējo, 2021./2022. mācību gadu “Sprīdītī”.

Tēvu dienas ietvaros bērni kopā ar saviem vecākiem apmeklēja Pededzes Pasaku taku. Dažādās aktivitātēs bērni atpazina dažādus pasaku varoņus, parādīja savu izveicību, veiklību.

Apmeklējām Alūksnes muzeju, interaktīvu nodarbību bērniem “Alūksnes putnu fermai- 60”.

Sadarbojamies ar Alūksnes bibliotēku, izvēloties grāmatas par dažādām tēmām. Piedalījāmies “Bērnu žūrijā”, cītīgi lasījām grāmatas, izteicām savas domas, kura grāmata patika vislabāk. Decembrī lasījām V. Disneja grāmatas.

Izzinājām, gatavojāmies un svinējām latviešu gadskārtu svētkus – Miķeļus, Mārtiņus.

“Sprīdīša 35” jubilejas nedēļā gatavojām apsveikumus citām grupām, rotājām telpas. Iestudējām izrādi “Ežuka katliņš”. Devāmies uz mežu, kā Sprīdīši “izrakām naudiņas”. Klājām svētku galdu un cienājāmies ar svētku kliņģeri.

Aktīvi darbojamies, izzinot, izpētot Ekoskolas tēmu “Ūdens”. Šogad bērni darbojas Mazajā Ekopadomē “Zaļie asniņi”. Sacerēja šī gada Ekokodeksu,  noformēja un gatavoja plakātu ar to. Apmeklējām Alūksnes ūdenstilpes: Alūksnes ezeru, Kvēpīti, dīķus Alūksnes parkā un pie Alūksnes vidusskolas. Vērojām, pētījām ūdenstilpju apkārtni- augus, putnus, kā arī, protams, plogingojam.

Labprāt aktīvi darbojamies svaigā gaisā, dažādos laika apstākļos un turpinājām šķirot atkritumus, aiznest tos uz dalīto atkritumu konteineriem.

Novembrī piedalījāmies Ekoskolas Rīcības dienās. Rīcības dienu sauklis bija “Īstais brīdis sākt taupīt ūdeni! “ . Rīcības dienu ietvaros, bērni sadarbībā ar vecākiem, gatavoja plakātus par ūdens resursu taupīšanas nepieciešamību. Apmeklējām Alūksnes muzeju, Uzņēmejdarbības centru, kur informējām darbiniekus, ieteicām, ko vēl var darīt, lai mainītu ūdens taupīšanas paradumus. Pieņēmām Rīcības dienu izaicinājumu no Gulbenes 1. PII, aizsūtījām video par mūsu ikdienas paradumiem ūdens taupīšanā.

Iesaistījāmies “ERASMUS+ programmas projektā “ICT and robotics in preeschool education: A more attractive way for learning!”, veicot dažādus uzdevumus. Gatavojām Ziemassvētku apsveikumus projektā iesaistīto valstu bērniem.

Decembrī Ziemassvētku gaidīšanas laiku izplānojām visi kopā. Bērni izteica idejas, kas nepieciešams, lai būtu Ziemassvētku prieks. Sastādījām darbu sarakstu un katru dienu, atverot Adventes kalendāru, veicām dažādus uzdevumus un tos atbildīgi izpildījām. Pašiem bija gandarījums par brīnišķīgo Ziemassvētku koncertu, un pēc tam balss ierakstā sazinājāmies ar Ziemassvētku vecīti, un pēc norādēm atradām nopelnīto dāvanu maisu ar lietām, kuras varēsim likt skolas somā.

“Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā“Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā“Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā “Meža mātes” grupas notikumi 1. pusgadā

Sagatavoja: 5.grupas skolotājas Sanita APŠUSALA, Jolanta APSĪTE

Skip to content