MĀCĀMIES ĀRĀ! - Alūksnes novads

MĀCĀMIES ĀRĀ!

Alūksnes PII “Sprīdītis” 3.grupas skolotājas Anita ŠNEIDERE,  Sintija PUŠPURE  un  3.grupas vecāku pārstāve iestādes padomē Diāna PITERĀNE apvienoja idejas, iniciatīvu un nodibināja vecāku grupu, kas piedalījās nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” 16. Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Grupas darbības mērķis: Ar dažādām aktivitātēm un pasākumiem līdzdarboties Alūksnes bērnudārza “Sprīdītis” ikdienā, darboties kopā ar ģimenēm un bērniem āra vidē.

Jau vairākus gadus PII “Sprīdītis” veiksmīgi piedalās EKOskolu programmā un veic ilgtermiņa regulāru darbu par vides jautājumu aktualizēšanu pirmsskolā.

Priecājamies, ka 3.grupas vecāki saprot, cik nozīmīgi ir sadarbojoties ar iestādi, izplatīt un popularizēt Zaļas dzīves principus citiem vecākiem, bērniem, ģimenēm un kopienai. Mums, kā Alūksnes novada iedzīvotājiem, ir svarīgi, lai sabiedrības domāšana un līdz ar to vide mums apkārt kļūtu arvien draudzīgāka.

Domājot, kā varam atbalstīt un līdzdarboties  dažādās ārtelpu aktivitātēs, tika iesniegts projekts āra klases izveidei bērnudārza “Sprīdītis” pagalmā. Vēlējamies organizēt pasākumus, nodarbības, aktivitātes, kuros aktualizētu jautājumus par draudzīgu vidi.

Ļoti priecājamies, saņemot ziņu, ka mūsu kopīgā iniciatīva ar vecākiem ir guvusi atbalstu un ir iespēja realizēt – āra klases – nojumes, konteineru un lupu iegādi.

Āra klasē varēsim realizēt dabas zinību eksperimentus un citus pētījumus, kā arī dažādu citu praktisku darbošanos dabā, ārpus telpām. 

Ļoti ērti  būs veikt mācību procesu ārpus telpām āra klasē, kas šobrīd ir ļoti aktuāli.

Novembrī tika uzsākta projekta realizācija. Paldies 3.grupas vecāku grupas pārstāvjiem, mammām Diānai PITERĀNEI un Ilzei MIĶELSONEI, kā arī tētim Andrim GRAUDIŅAM, un PII “Sprīdītis” saimnieciskajiem darbiniekiem, Robertam MIHEJEVAM un Evai RAIPALEI, par nojumes salikšanas darbiem.

Decembrī, svētku laikā organizējām nojumes – āra klases atklāšanu, savas grupas pasākumā, ar pašgatavotām piparkūkām un zāļu tēju.

Bērni dziedāja Ziemsvētku dziesmas, gāja rotaļās un priecājās par iespēju to darīt ārā.

Esam plānojušas katru mēnesi darboties kopā ar bērniem Āra klasē un aicinām to darīt arī citas mūsu iestādes grupiņas.

MĀCĀMIES ĀRĀ! MĀCĀMIES ĀRĀ! MĀCĀMIES ĀRĀ!

Sagatavoja: 3.grupas skolotājas A.ŠNEIDERE, S.PUŠPURE

Skip to content