Veclaicenes pagasta iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā - Alūksnes novads

Veclaicenes pagasta iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā

Veclaicenes pagasta iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujāVeclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde aicina Veclaicenes pagasta iedzīvotājus līdz 2022. gada 10. martam piedalīties aptaujā, lai labāk izprastu iedzīvotāju vajadzības un izaicinājumus, un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Veclaicenes pagasta teritorijas attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā.

 

Aptauju aizpildīt aicinām elektroniski: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErrsAEylJ90uuSxgPbJeE4Soy50UxtFn9UrRn5ow_vOjPWg/viewform

Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Rezultātu apkopojums būs pieejams Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv, kā arī tiks prezentēts iedzīvotāju forumā, kas sadarbībā ar biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” notiks 2022. gada martā Veclaicenes tautas namā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

Skip to content