Pašvaldība turpinās līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu un pieslēgumus ūdensapgādei - Alūksnes novads

Pašvaldība turpinās līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu un pieslēgumus ūdensapgādei

Alūksnes novada pašvaldība no 2022. gada budžeta līdzekļiem arī šogad līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu (pagalmu) labiekārtošanu – šos projektus līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt jau martā. Vēlāk pavasarī varēs iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir pēc 2014. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem. Ar saistošajiem noteikumiem aicinām iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Līdzfinansējums tiek piešķirts:

  • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei, ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus,
  • apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei.

Aicinām iespējamos līdzfinansējuma pretendentus jau laikus par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu konsultēties ar Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāju Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 26668502.

 

Līdzfinansējums īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai

Savukārt no 1. aprīļa līdz 6. maijam pašvaldībā iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Arī ar šiem saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvdarbu izmaksu segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā no minēto izmaksu apmēra, bet ne vairāk kā 750,00 EUR viena nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai.

Konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sniegs Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 26668502.

 

Šī gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai paredzēts 5 000 EUR, savukārt līdzfinansējumam privātpersonu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tostarp, iepriekšējos gados iesāktiem projektiem, paredzēts 29 476 EUR.

Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta savu īpašumu labiekārtošanai. Aicinām konsultēties par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu konsultēties jau laikus!

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content