Martā darbu sāks klientu apkalpošanas centrs Pededzes pagastā - Alūksnes novads

Martā darbu sāks klientu apkalpošanas centrs Pededzes pagastā

1. martā Pededzes pagastā tiks atvērts vietējas (novada) nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas atradīsies Pededzes bibliotēkā. Šis būs pirmais klientu apkalpošanas centrs Alūksnes novadā, kas atvērts kādā no bibliotēkām.

Klientu apkalpošanas centrs Pededzes pagastā izveidots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu pašvaldības projektam. Jaunajam klientu apkalpošanas centram iegādātas mēbeles un cits nepieciešamais aprīkojums. Pašvaldība saņems arī daļēju dotāciju VPVKAC uzturēšanai no valsts budžeta. Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājus apkalpos Pededzes bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne.

Valstī notiek pāreja uz jaunu pieeju klientu apkalpošanā, veidojot novada vai vietējas nozīmes vienotos klientu apkalpošanas centrus pagastos, kur vienuviet nodrošinās pašvaldības pārziņā esošu pakalpojumu un vismaz minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanu. VARAM ieteikums ir klientu apkalpošanas centrus veidot bibliotēkās, kuru darbinieki ir apmācīti digitālo pakalpojumu sniegšanā.

VARAM sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidi uzsāka 2015. gadā. Līdz 2023. gadam valstī plānots paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību līdz gandrīz 600 punktiem.

 

Klientu apkalpošanas centrā Pededzes pagastā būs iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru minimālajā pakalpojumu grozā ietilpst informēšana un palīdzības sniegšana virknes Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Nacionālā veselības dienesta pakalpojumu un e-pakalpojumu saņemšanā.

 

Vieni no populārākajiem pakalpojumiem Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros ir Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegumu pieņemšana par bezdarbnieka statusa iegūšanu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi – dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana un informācija par personas īpašumā deklarētām personām. No Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem viens no pieprasītākajiem ir gada ienākumu deklarāciju pieņemšana, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pieprasītākie ir e-pakalpojumi: apbedīšanas pabalsts, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, pensiju 2. līmeņa brīvprātīga dalībnieku reģistrācija, pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu, pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts, pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa, slimības pabalsts.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content