TĀ GAIDU LIELDIENU, KĀ BĀLELIŅU… - Alūksnes novads

TĀ GAIDU LIELDIENU, KĀ BĀLELIŅU…

Pēc lielās sniega snigšanas Lieldienas atnesa saulainas dienas, tādēļ Lieldienu nedēļu sākām ar grupu aktivitātēm ārā. Bērni laukumā satika divus satrauktus zaķus (mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA un Linda BERKULE), kuri bija nobažījušies, ka nokavēs Lieldienu svinības.

Par laimi izrādījās, ka nekas nav nokavēts un zaķi kopā ar bērniem metās jautrās rotaļās. Mazākie vairāk dejoja un rotaļājās, bet lielie bērni (3.un 5.grupa) pat prata Lieldienas ticējumus izdziedāt. Bērni ņēma rokās arī mūzikas instrumentus un spēlēja orķestrī. Tas zaķiem bija liels brīnums.

Noslēgumā zaķis visus aicināja uz rotaļu, kura izraisīja vislielāko jautrību (“Rotaļa ar zaķīti” V.Veidele), jo te noskaidrojās, kurš ir ātrāks – zaķis vai bērni.

Tā gaidu Lieldienu,
Kā bāleliņu,
Aizgāja garām,
Kā rīta rasa. (L.t.dz.)

TĀ GAIDU LIELDIENU, KĀ BĀLELIŅU… TĀ GAIDU LIELDIENU, KĀ BĀLELIŅU…

Sagatavoja: mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA un Linda BERKULE

Skip to content