KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS? - Alūksnes novads

KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS?

Saistībā ar iestādes Ekoskolas gada tēmu “Ūdens”, 3. un 4. grupas bērni, Mazās Ekopadomes pārstāvji, 21.aprīlī devās iepazīties ar pilsētas ūdens atdzelžošanas staciju Jāņkalniņā. Tēmas ietvaros aplūkotais daudziem ieviesa neskaidrību, izraisīja interesi –  no kurienes un kā  ūdens nonāk lietošanā līdz mūsu mājām, bērnudārzam. 

Grupas laipni sagaidīja SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis SVIKLIS, kurš bērniem saprotamā veidā pastāstīja par  dzeramā ūdens ieguvi, parādīja  attīrīšanas iekārtas, darba telpas,  kur sagatavo kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Bērni uzzināja, ka Jāņkalniņā  redzamais ūdens tornis nedarbojas jau 15 gadus, bet joprojām kalpo kā vēsturisks objekts, antenu un uztveres iekārtu nodrošinātājs.

Ūdens stacijā tiek piegādāts no 4 artēziskiem urbumiem, kas  izbūvētas  kā mazas mājiņas  no kurām ūdens pa ūdensvadu nonāk līdz atdzelžošanas stacijai. Tur tas caur filtriem tiek attīrīts no paaugstināta dzelzs satura un mangāna. Bija iespēja apskatīt pagrabtelpas, kurās atradās ūdens sūkņi, kas nodrošina ūdens padevi, kā arī operatoru telpu, kur operators ar videokameru un datoru palīdzību  pārrauga visu, kas notiek atdzelžošanas stacijā.

Stacijas laukumā varēja aplūkot  ģeneratoru, kas automātiski sāk darbu, ja nav elektroenerģijas padeves. Tā kā bērni uzdeva sev interesējošus  jautājumus un bija cītīgi klausītāji, tad noslēgumā tik veikts ģeneratora darbības demonstrējums.

 Šī ekskursija bērniem un arī mums, pieaugušajiem, bija interesants atklājums, jo tika sniegts reāls, skaidrs, bērniem saprotams un skatāms  priekšstats par dzeramā ūdens padevi mūsu pilsētā, ceļu no atdzelžošanas stacijas līdz mūsu bērnudārzam.

KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ?KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ? KĀ PIE MUMS NONĀK DZERAMAIS ŪDENS ?

Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Ilze HOLLA

Skip to content