Domes ārkārtas sēdes 02.05.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdes 02.05.2022. darba kārtība

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
  2. Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..].
Skip to content