KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? - Alūksnes novads

KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI?

KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI?“Zaļos asniņus” jau vairākus gadus Ekoskolas tēmā “Ūdens” interesēja jautājums – kur nonāk netīrie ūdeņi pēc mazgāšanās, tualetes apmeklējuma, bet dažādu iemeslu dēļ līdz šim izpalika gājiens uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas staciju. Šis pavasaris deva iespēju 4.grupas bērniem un Mazās EKO padomes “Zaļajiem asniņiem” no 3.un 5.grupām  apmeklēt šo pilsētas ūdens objektu , kas atrodas Alsviķu pagasta “Iztekās”

 Bērnus un skolotājas sagaidīja SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis SVIKLIS, kurš pastāstīja un parādīja,  kā darbojas 2009. gadā rekonstruētās un ekspluatācijā nodotās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras mazāk pakļautas dabas piesārņošanas riskam.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ir ieguldījums vides aizsardzībā – dabā tiek atgriezts tīrs ūdens, kas no stacijas  plūst līdz Vaidavai un tālāk nonāk līdz jūrai. Bērniem radās skaidrs un reāls priekšstats par teicienu –“ Tīra jūra sākas Alūksnē.”  Uzzinājām, ka Alūksnes notekūdeņi ar  iekārtu  palīdzību tiek attīrīti bioloģiskās attīrīšanas procesā, uzlabota attīrīšanas procesā radušos dūņu apstrāde, kā arī ievērojami uzlabota notekūdeņu izplūdes kvalitāte.

Kopīgi tika noskaidrots, ko drīkst un ko nedrīkst mest kanalizācijā, tualetes podos,  bija iespēja  aplūkot sūkņu staciju ar diviem iegremdējamiem sūkņiem,  notekūdeņu ieplūdes kameru un  priekšattīrīšanas ēku, kur uzstādītas nogulšņu un atūdeņošanas iekārtas, smilšķērāji, gaisa pūtēji, galvenā procesa kompresori un dūņu mehāniskās atūdeņošanas iekārtas.

A.SVIKLIS interesanti pastāstīja par lietām, ko var atrast notekūdeņu caurulēs, aicināja bērnus šķirot atkritumus un mest kanalizācijā tikai tualetes papīru, kurš ar laiku izšķīst.

        Atpakaļceļā  tika aplūkots 2021.gadā ekspluatācijā nodotais zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums, kur pareizas apsaimniekošanas rezultātā komposts tiks iegūts 3 gadu laikā un to paredzēts izmantot teritoriju labiekārtošanai, apstādījumu veidošanai, tādējādi attīstot atkritumu pārstrādi un veicinot to vairākkārtēju izmantošanu.

KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI? KUR PALIEK NOTEKŪDEŅI?

Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Ilze HOLLA, Mazās Ekopadomes ”Zaļie asniņi” skolotāja  Jolanta APSĪTE.

Skip to content