AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” PROJEKTS “NO IRBĒM LĪDZ ŽUBĪTĒM” 8.GRUPĀ - Alūksnes novads

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” PROJEKTS “NO IRBĒM LĪDZ ŽUBĪTĒM” 8.GRUPĀ

Gudra bija irbju māte
Ar saviem bērniņiem:
Zemu, lēni tā tecēja
Pa sīkiem krūmiņiem.
(L.t.dz.)

Kad Putnu kāši arvien bija biežāk redzami un dzirdami zilajā debesu jumā, vēstot par pavasara tuvumu, un apkārtni piepildīja putnu skanīgās dziesmas “Malduguntiņas” piedalījās AS Latvijas Valsts mežu piedāvātajā projektā no 25.03.- 15.04.2022.
Saņemot uzdevumiem piepildīto kasti, gan bērniem gan pieaugušajiem bija pārsteigums un patīkams prieks, uzdevumi pārdomāti, katrai dienai – nedēļai sagatavoti uzdevumi, kas palīdzēja sagatavoties un saplānot turpmākos uzdevumus, lai padarbotos, kā arī, lai dotos dabā- vērotu, pētītu, secinātu, un laika gaitā salīdzinātu.
Izziņas kastē atradām uzdevumus, kas saistīti ar 9 tēmām (dažāds uzdevumu skaits un uzdevumu grūtības pakāpe pielāgojama 2-3 gadīgo bērnu vecumposmam):
1. Detektīvi meklē – putnu uzbūve, ar ko atšķiras putni no lapsām, dodamies dabā, vērot klausīties un atrast. Bērniem bija iespēja pastāstīt, nosaukt tos putnus dabā ko jau pazīst, kā arī iepazīties ar jauniem nepazīstamiem. Raksturojām, ar ko putni atšķiras no citām dzīvām radībām. Vērojām gan video, kā arī dabā. Bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja iejusties dabas pētnieku lomās un doties dabā, lai sameklētu dažādas ar putniem un dabu saistītas lietas. Tas izdevās lieliski un vecāki bija priecīgi par jēgpilnu iespēju kopā ar bērnu doties dabā, lai atrastu, pētītu, pamanītu.
2. Kādi ir putni – putnu dažādība, spalvas, pielāgotība videi, barība, paši nesām uz barotavu vēl no ziemas mēnešiem palikušos graudiņus, secinājām un raksturojām, kas notiek. Aptaustījām, pasmaržojām, kā arī mācījāmies atpazīt dažādas putnu spalvas, kā piemēram: lidspalva, segspalva un citas, kam tās domātas un kādai funkcijai tās kalpo.
3. Kas bija pirmais – putnu attīstība, dzīves cikls, olu daudzveidība. Skatījāmies tiešraidēs dažādus putnus, ko filmē ar webkameru, ko var redzēt vietnē Youtube.com, viņu attīstības gaitu, visu šo projekta laiku, kā arī pēc tam. Mēģinājām atrast dabā tādus pat putnus, vērojām kāšus debesīs, kas pamazām atgriezās.
4. Putnu mājas – aplūkojām, kādus materiālus putni izmanto, atrašanās vietas, putnu būrīšu veidus. Ar vecāku palīdzību izveidojām putnu būrīti, ko iekārām kokā, cerībā ka kāds arī putniņš tur varētu iedzīvoties.
5. Ceļot vai neceļot – gājputni, nometnieki, cik tālu ceļo. Turpinājām vērot un pamanīt aizvien aktīvāk putnu kāšus, kas atgriežas, centāmies noteikt pēc enciklopēdijas, kas tie ir, un pēc kā tos atpazīt.
6. Kā putni iemācījās runāt – aktīvi klausījāmies putnu dziesmas gan piedāvātajos materiālos, kā arī devāmies dabā un mēģinājām noteikt putnus, kas dzied dabā, daži mums pat izdevās ļoti labi, jo arvien vairāk varēja sastapt tādus putnus kā: vārnas, pīles, žagatas un citus. Salīdzinājām, kā izklausās dabā un ierakstā?! Klausījāmies pasakas par putniem.
7. Kas bija pusdienās – barības ķēde, ko ēd putni. Pildījām dažādas labi sagatavotas projekta darba lapas, kas ļoti veicināja roku kustību īpašības, lai veiksmīgāk noturētu zīmuļus, mācītos griezt ar šķērēm. Domāšanas attīstība – atpazīt redzēto dabā, un pareizās atbildes savilkšana ar uzdevumu.
8. Sargājam un vērojam – Kad bijām lielu darbu izdarījuši jau iepriekšējās nedēļās, tad atlika vien apkopot savas zināšanas par putniem un arvien vairāk doties dabā- pētīt, plānot, vērot, secināt, saaudzēt, aizsargāt un būt par īstiem dabas pētniekiem.
Šī iespēja mums pavēra iespēju iepazīt putnus tik tuvu, kā nekad iepriekš. Uzzināt dzirdēt, redzēt lietas par un ap putniem. Tas veicināja bērnu palūkošanos uz dabu, putniem, putnu dzīvi, pavasari daudz plašāk. Kaut arī mazi, tomēr zināt griboši, un daudz spējīgi paveikt. Šis bija lielisks projekts un pieredze. Par paveikto varējām apspriesties un dalīties ar 3.,un 5. grupas skolotājām, jo šo grupu bērni, Mazā Ekopadome arī iesaistījās projektā.

Sagatavoja: skolotājas Laura MIHAILOVA un Sanita DRUNKA.

Skip to content