DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA - Alūksnes novads

DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA

AUDZINĀSIM BĒRNUS NEDROŠĀ PASAULĒ!

 Vai  bērns zina, kā rīkoties nedrošās situācijās? Vai  bērns māk atšķirt labos pieskārienus no sliktajiem un slepenajiem? Vai  bērns prot pateikt: “Nedari man tā, man tas nepatīk!”, ja kāds viņu aizskar un vēlas viņam nodarīt pāri? Vai bērns zina, kas ir drošas attiecības un kā justies droši attiecībās gan ar lieliem, gan maziem cilvēkiem?

Tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem vecāki un pedagogi ne vienmēr māk bērnam saprotamā veidā atbildēt. Taču tieši sarunas par šiem jautājumiem ir tās, kas palīdz bērnam nekļūt par upuri vai pāridarītāju turpmākajā dzīvē. Tāpēc atbildes uz šiem jautājumiem palīdz meklēt Džimba – speciāli radīts tēls, kurš māca bērniem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, kā arī māca atpazīt nedrošas situācijas un saprast, kā tādās rīkoties.

Centrs “Dardedze” ir izstrādājis īpašu drošības programmu, kura tiek īstenota arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē. Šajā mācību gadā, no marta līdz maijam, 3.un 4. grupas 6-7 gadus veci bērni piedalījās Džimbas drošības programmas nodarbībās. Programmā tika izmantotas interaktīvas metodes, kuras ir pārbaudītas un darbojas efektīvi. Sarežģītas un mulsinošas lietas ar mūzikas, rotaļu, filmiņu, lomu spēļu palīdzību tika pasniegtas vienkārši un dabiski. Bērni mācījās ar prieku, kļuva gudrāki, pārliecinātāki un drošāki.

Lai droši!

DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA

 

Sagatavoja: Džimbas aģente, skolotāja Sanita APŠUSALA

Skip to content