VISC atzinīgi novērtē izglītības un jaunatnes darbā paveikto Alūksnē - Alūksnes novads

VISC atzinīgi novērtē izglītības un jaunatnes darbā paveikto Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājas L. Voroņenko vēstuli par pieredzes apmaiņas semināru interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, ko 8.-10. jūnijā organizēja VISC sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.

“Semināra dalībnieki iepazinās ar iespējām, kas tiek nodrošinātas Alūksnē bērnu un jauniešu, t.sk. ar speciālām vajadzībām, vispusīgai attīstībai, radošas un pilsoniski aktīvas personības pilnveidei, dažādu prasmju apguvei. Tiekoties ar Alūksnes izglītības un kultūras darbiniekiem, pedagogiem, bērniem un jauniešiem, bija iespēja pārliecināties par vērtībām, kas kopīgā darbā un ciešā sadarbībā tiek veidotas un koptas, kā arī par Alūksnes novada pašvaldības nozīmīgo veikumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, mūsdienīgas izglītības, kultūras un pilsētvides veidošanā.

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību Alūksnes novada domei, Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Kupčai un speciālistei Ingai Meirānei par klātbūtni seminārā, bet īpašs paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktorei Evai Aizupei un viņas profesionālajai un aizrautīgajai komandai par viesmīlību, radošumu un nozīmīgo ieguldījumu semināra sagatavošanā un norisē.

Semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja paveikto Alūksnē un Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības un jaunatnes darbā, kā arī semināra plašo un pārdomāto saturu un labo organizāciju un guva idejas un ierosmes tālākajam darbam,” – teikts vēstulē.

Pateicamies Valsts izglītības satura centram par atzinīgu novērtējumu!

Skip to content