Miera ielas pārbūves investīciju projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro - Alūksnes novads

Miera ielas pārbūves investīciju projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro

Miera ielas pārbūves investīciju projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiroAlūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projekts “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” ir atbalstīts Ministru kabinetā un tam piešķirts valsts budžeta finansējums 2 000 000,00 EUR apmērā.

Īstenojot šo projektu, drošai un ilgtspējīgai satiksmei būs sakārtota ielu infrastruktūra pilsētā un uzlabota piekļuve sabiedriski nozīmīgiem objektiem, tostarp Alūksnes kapsētai un ar uzņēmējdarbību saistītām teritorijām.

Miera ielas pārbūvei pašvaldība ir izstrādājusi divus būvprojektus. Pirmais no tiem paredz Miera ielas pārbūvi no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūvi, savukārt otrais ietver Miera ielas posmu no krustojuma ar Melnuma ielu caur Lielo kapu teritoriju līdz ielas galam un funkcionālajam savienojumam no kapu teritorijas līdz Tempļakalna ielai.

Paredzams, ka būvdarbi sāksies jūlijā un būvniecības laikā iela satiksmei nebūs slēgta – transporta kustība tiks virzīta pa vienu ielas pusi, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, īpaši autovadītājus, ar sapratni un pacietību izturēties pret šīm neērtībām.

Miera ielu posmā no Pils ielas līdz Melnuma ielai paredzēts pārbūvēt 6,5 m platumā, ietvi saglabājot esošā apjomā. Tiks izveidotas divas jaunas autobusu pieturvietas kabatas un atjaunota viena pieturvieta, sakārtots autobusu apgriešanās laukums, izveidojot tajā gājēju ietvi ar iespēju izlaist pasažierus. Daļā ielas brauktuves kreisajā pusē pie nobrauktuvēm izveidos 2 m platu nomali automašīnu novietošanai.

Melnuma ielas brauktuve paredzēta 6 m platumā, papildus izbūvējot 1,6 m gājēju zonu gar labo pusi un izveidojot 2 m platu nomali automašīnu novietošanai gar kreiso pusi. Tiks sakārtots arī asfaltētais laukums, kur brauktuves labajā pusē paredzēts stāvlaukums vieglajām automašīnām, gar kreiso malu – kabatas četriem autobusiem.

Miera ielā paredzēts pārcelt dažus gaismekļus, bet Melnuma ielā izbūvēt jaunus. Visā ielas posmā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju. Tiks pārbūvēts arī Miera, Tempļakalna un Melnuma ielu krustojums.

Miera ielu no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas funkcionālajam savienojumam paredzēts pārbūvēt 6 m platumā ar 1,6 m platu gājēju zonu. Autobusu galapunktu pie kapsētas pārziņa namiņa pārbūvēs atbilstoši izveidotajai plūsmai. Automašīnu novietošanai paredzētas kabatas no minerālmateriāla seguma 5 m platumā, kā arī gar ielas kreiso pusi tiks paplašināta nomale līdz 2 m, kas būs izmantojama automašīnu novietošanai. Pretī kapličas vārtiem paredzēts izveidot lielāku minerālmateriāla laukumu lielāka automašīnu skaita novietošanai. Paredzēts izbūvēt arī jaunu lapeni. Ap atkritumu konteineriem tiks ierīkota sētiņa, lai nodrošinātu to iekļaušanos vidē.

Projekts paredz arī papildu apgaismojuma izbūvi līdz Rotondai, savienojot to ar esošo objekta apgaismojumu, un jauna apgaismojuma ierīkošanu Miera ielas galā funkcionālajā savienojumā ar Tempļakalna ielu (taka no kapu zonas uz atpūtas vietu “Līkais bērzs”. 

Kopējās projekta izmaksas ir 2 352 941,18 EUR, tajā skaitā arī pašvaldības līdzfinansējums 352 941,18 EUR. Būvprojektu izstrādāja SIA “Global Project”, būvniecību saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātu veiks SIA “ACBR”, būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA “RoadLat”. Projektu vada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada oktobrim.

 

Miera ielas pārbūves investīciju projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro Miera ielas pārbūves investīciju projekta īstenošanai valsts piešķir 2 miljonus eiro

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content