Investīciju plānu papildina ar jaunām projektu idejām

28. jūlijā Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plānu 2022.-2027. gadam.

 Investīciju plāns tika papildināts ar 7 jaunām projektu idejām:

  • pašvaldības autoceļa “Bārdaskrogs-Paiķi” asfalta seguma atjaunošana,
  • pašvaldības autoceļa “Paiķa stāvvieta-Dzintari” asfalta seguma atjaunošana,
  • pašvaldības autoceļa “Korneti-Slokas” asfalta seguma atjaunošana,
  • zudušās Korneta (Schreibershof) muižas parka koncepcijas izstrāde,
  • Kornetu ciema teritorijas labiekārtošana,
  • aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas taku un kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana, pilnveidošana un uzlabošana,
  • Veclaicenes pagasta vēstures ekspozīciju telpu atjaunošana un labiekārtošana.

 Plānā jaunā redakcijā izteikti iepriekš jau iekļautie projektu ideju ieraksti – finansējums daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem un līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

 Dokumentā veikti arī redakcionāli labojumi – vārdus “Veclaicenes pagasta pārvalde” un “Ziemera pagasta pārvalde” aizstājot ar vārdiem “Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”, vārdus “Kultūras un sporta nodaļa” aizstājot ar vārdiem “Alūksnes novada Kultūras centrs”.

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Skip to content