Pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu mūžizglītības programmām

Lai paplašinātu mūžizglītības programmu pieejamību novadā un veicinātu iedzīvotāju tālākizglītību un iesaisti mūžizglītībā, Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi atkārtotu konkursu pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansējuma piešķiršanai.

 

Pašvaldība aicina potenciālos neformālās izglītības programmu īstenotājus iesniegt konkursam savas programmas, lai to īstenošanai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu. Neformālās izglītības programmas var iesniegt iestādes, biedrības, komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri atrodas un veic darbību novada teritorijā. Konkursam iesniedzamās programmas jāparedz novada iedzīvotājiem no 21 gada vecuma un tās jāīsteno novada teritorijā no šī gada 1. oktobra līdz 31. decembrim.

 

Pašvaldība prioritāti atbalstīs mūžizglītības programmas šādos virzienos:

  • uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšana;
  • sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās.

 

Mūžizglītības programmu līdzfinansēšanai Alūksnes novada pašvaldības budžetā paredzēti kopumā 2000 EUR. Maksimālais atbalsta apmērs vienai programmai būs līdz 660 EUR. Pašvaldības atbalstu var saņemt atlīdzībai lektoriem, programmas īstenošanai nepieciešamo kancelejas materiālu vai saimniecības preču iegādei. Programmas īstenošanā ir pieļaujams piesaistīt arī citu finansējumu, piemēram, dalībnieku līdzmaksājumu.

 

Konkursam iesniegtās programmas vērtēs pašvaldības izveidota pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas  konkursa vērtēšanas komisija.

 

Lai pieteiktu kādu mūžizglītības programmu un pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda programmas pieteikums. Konkursam nolikums, kā arī visas aizpildāmās veidlapas pieejamas pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.

 

Dokumenti konkursam iesniedzami Alūksnes  novada pašvaldībā līdz šī gada 23. septembra plkst. 17.00:

  • nosūtot Alūksnes novada pašvaldībai uz e-pastu dome@aluksne.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;
  • iesniedzot klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Kupču pa tālruni 64381479 vai 26320623, vai e-pastu izgl.parvalde@aluksne.lv.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content