„GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI - Alūksnes novads

„GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI

Vecgada pēdējās dienas, kad atskatāmies uz paveikto, pagājušas, klāt Jaunais gads, kad plānojam atkal jaunas, interesantas aktivitātes.

„Gudrības mātes” grupas bērniem šī mācību gada pirmie četri mēneši ir  piepildīti ar interesantām, radošām, mērenām aktivitātēm, Rīcības dienām, saistībā ar Ekoskolas  tēmu „Transports”, svētku prieka un pārsteiguma mirkļiem.

Mācību gads iesākās ar jaunu grupas skolotāju komandu, krāšņiem ziedu pušķiem, priecīgiem, zinātkāriem bērnu acu skatiem.

Rudens Saulgriežu svētkos, par godu Tēvu dienai, kopā ar bērniem un viņu ģimenēm apmeklējām Pededzes Pasaku taku. Veicām interesantus, aizraujošus uzdevumus un pavakarējām pie ugunskura.

Praktiski darbojoties, bērni “Putras nedēļā”  izzināja putraimu daudzveidību, noskaidroja grupas visiecienītāko putras veidu un, gan kopā ar vecākiem, gan patstāvīgi veidoja savu “Smukumputru.”

Kopā ar Iestādes vecāka atbalstu, no 3. līdz 9. oktobrim, ģimenes piedalījās “Labo darbu” nedēļā un vāca ziedojumus dzīvnieku patversmei “Astes un ūsas”. Bērni mācījās izprast to, ka kopā darbojoties, var izdarīt vairāk labu darbu.

Grupā svinam katra bērna dzimšanas dienu un vārda dienu.  Oktobra beigās bērni ierosināja nosvinēt Helovīnu svētkus un aktīvi iesaistījās gatavošanas darbos – gatavoja rotājumus, rotāja grupu, iesaistīja vecākus masku un svētku cienastu gatavošanā.

Veicām dažādas aktivitātes, saistībā ar EKO skolas mācību gada tēmu „Transports”. Sadarbībā ar EBD jaunieti no Ukrainas- Poļinu HRYTSENKO , gatavojām apsveikumu šoferu dienā Alūksnes Kājinieku skolas auto parka šoferiem.  Rīcības dienās gatavojām plakātus no  vairakkārt izmantojama materiāla, lai vēstītu par dabai draudzīgiem pārvietošanās veidiem, kurus nogādājām Alūksnes Ugunsdzēsības depo un Alūksnes novada muzeja darbiniekiem. Devāmies garajās mērķpastaigās, izstaigājām pastaigu maršrutus, mērot attālumus un  soļus, vērojot un pētot dažādus transporta līdzekļus  Alūksnes ielās. Decembrī gatavojām atgādnes vecākiem – šoferiem: ”Izslēdz automašīnai dzinēju!” un „Nenovieto auto pretī vārtiem!”, lai visi kopā varētu dzīvot tīrā un nepiesārņotā vidē.  Rudens pusē aktīvi iesaistījāmies rotaļu laukuma sakopšanā, sakopjot savu dobi, grābjot lapas un lasot nokritušos ābolus. Oktobra mēnesī rūpējāmies par iestādes plastmasas atkritumu šķirošanu un gādājām, lai tie tiktu nogādāti šķirošanas vietā. Iepazināmies ar Cūkmenu, kura idejas atbalstām un ievērojam ikdienā.

Apmeklējām izglītojošās programmas Alūksnes novada muzejā. Oktobrī iejutāmies detektīvu lomās, iepazīstot muzeja ekspozīciju priekšmetus, apmeklējot programmu „Muzeja detektīvs”. Decembrī iepazināmies ar  muzejā krājumā esošajām  Ziemassvētku un Jaunā gada atklātnītēm, programma „Dāvināšanas prieks”, kā arī paši gatavojām apsveikumus, kurus varējām izmantot kā ielūgumus vecākiem uz ziemassvētku pasākumu.

Novembris bija svētku mēnesis. Gatavojāmies „Sprīdīša”  dzimšanas dienas svinībām – dekorējām telpas, klājām svētku galdu, runājām, ko nozīmē mērenība svētku svinēšanā. Tā pienāca arī Latvijas dzimšanas diena. Mācījāmies apjaust, cik skaistā zemē dzīvojam, ka varam būt pateicīgi, ka esam drošībā un domāt gaišas domas par cilvēkiem, kuri šobrīd nedzīvo zem mierīgām debesīm. Grupā tika iekārtots stūrītis, kas atklāj katra identitāti, kura sākas ģimenē. Bērni kopā ar vecākiem zīmēja, aplicēja savu māju un ģimeni. Katrs varēja ar lepnumu pastāstīt par vietu, kurā dzīvo un saviem mīļajiem cilvēkiem.

Bērni aktīvi iesaistās dažādos konkursos, izsaka savas idejas un ar prieku veic dažādus uzdevumus. Sadarbībā ar žurnālu “Pūcīte” tapa darbi par multfilmu varoni Bingu un veikala “Drogas” konkursa plakāts māca kā pareizi jāmazgā rokas. Katru mēnesi piedalāmies Latviešu valodas aģentūras rīkotajos konkursos – sacerējām dzejoli par kļavu rudenī, meklējām vārdus, kas saistās ar Latviju un aprakstījām Ziemassvētku rotaļu “Rūķu paslēpes”. Kaut arī šogad neesam ieguvuši balvas, tomēr prieks par padarīto un piedalīšanos ir viesiem.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks atnesa daudz patīkamu pārsteigumu, pozitīvu emociju. Visi kopā mācījāmies, kā sagādāt Ziemassvētku prieku sev un citiem. Bērni izrādīja vēlmi iestudēt teātra izrādi „Iedomīgā eglīte”, kas ļoti labi sasaucās ar mūsu grupas vērtībām.  Kopā plānojot un darbojoties radījām tādu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kurā  katrs varēja  sajust prieku sirsniņā.

Esam gatavi jaunām aktivitātēm Jaunajā gadā!

„GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI „GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS PRIEKA KRIKUMIŅI

Sagatavoja: 6. grupas skolotājas Sanita APŠUSALA, Mārīte REZGORIŅA

Skip to content