VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! - Alūksnes novads

VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM!

Nemanot aizsteidzies pirmais mācību pusgads  “Karaļpils” grupā.

Uzsākot darbu mācību gada sākumā  ar jaunu bērnu grupu, daudz laika veltījām grupas kārtības un tradīciju iedibināšanai. Izglītojamajiem bija jāpierod pie grupas telpas, noteikumiem, mācību darba ritma un jāuzsāk sadarbība ar citiem bērniem un skolotājām. Piedāvājām bērniem atbilstoša satura un grūtības pakāpes uzdevumus un veidojam prasmes sadarboties savstarpēji, respektēt pārējo vēlmes un viedokli.

Uzskatām, ka adaptācijas periods ir noritējis veiksmīgi. Vērojot savas grupas izglītojamos redzam, ka pirmā pusgada laikā bērni ir kļuvuši daudz patstāvīgāki. Šajā laika posmā ir cēlusies bērnu pašapziņa: “Es to varu”, “Es darīšu tā”. Ir atklājušās jaunas personības.

Bērni ir apguvuši sākuma pašapkalpošanās iemaņas un turpina tās pilnveidot, lai tās kļūtu par bērnu patstāvības elementu. Acīmredzami ir augusi katra bērna pašapziņa un lepnums par paveikto.

Bērniem patīk darboties darbnīcās – dabas un zinātnes, ciparu, celtniecības, mūzikas un burtu. Ir apgūtas prasmes pašvadīti izvēlēties darbošanos pēc savām idejām un iecerēm. Ikdienā, šādi darbojoties, ir apgūtas sākotnējās prasmes patstāvīgi izvēlēties savu darbību atbilstoši savām interesēm un uzņemties atbildību par savu rīcību.

Svarīga ir individuālā pieeja katram bērnam, atbilstošas mācību vides radīšana, ģimeņu iesaistīšana. Ir iesākusies veiksmīga sadarbība ar grupas vecākiem un tagad tikai veiksmīgi jāturpina. Šajā laika posmā arī vecāki ir saskatījuši pārmaiņas savos bērnos. Viņi atzīst, ka bērniem var vairāk uzticēties.

Skolotāju lielais izaicinājums bija bērnu sagatavošana pasākumiem kopā ar vecākiem: Ekoskolas Rīcības dienām “Mazas rīcības, liela ietekme”, “Sprīdīša” dzimšanas dienas pasākumam un grupas Ziemassvētku pasākumam.

Pats svarīgākais, ko vēlamies, ir saglabāt bērnā vēlēšanos izzināt, mācīties un to darīt ar aizrautību.

VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM! VISI KOPĀ NĀKAM, JAUKI DIENU SĀKAM!

Sagatavoja: 3.grupas skolotājas Sintija PUŠPURE, Anita ŠNEIDERE

Skip to content