11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS - Alūksnes novads

11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS

Mācību gada sākumā bērni iepazinās ar Ekoskolas šī gada tēmu “Transports”. Atbilstoši jaunajai tēmai sacerēja vides kodeksu, kā arī to noformēja plakātu veidā. Septembrī un oktobrī bērni iejutās ekspertu lomā veicot iestādes vides novērtējumu, Putras nedēļā sverot iestādes kopējos šķirojamos un nešķirojamos atkritumus, kā arī skaitot lapu maisus, ko kopā ar bērniem sagrābusi sētniece.

Iegūtie dati tika izmantoti, lai oktobrī  piedalītos Pasaules lielākajā mācību stundā “Kļūsti par faktu meistaru”, kuras laikā bērni apguva sākotnējo prasmi vākt un analizēt dažādu veidu datus. Radoši darbojoties, veidoja tabulas, veica datu apkopojumus un analīzi. Degustējot tējas un putras, bērni veica datu apkopojumu un analizēja to. Pēc datu apkopojuma izdarīja secinājumus un pierakstīja, kuras putras ir visgaršīgākās. Datus vākt un analizēt turpināsim mācīties visu gadu.

Rīcības dienu ietvaros bērni apmeklēja NBS Kājnieku skolu, iepazinās ar Kājnieku skolas ikdienu, ekipējumu, darbam nepieciešamajiem transportlīdzekļiem un telpām. Mēs sagatavojām NBS Kājnieku skolai plakātu par Ekoskolas gada tēmas “Transports” vides kodeksu, aicinājām ikdienā izmantot videi draudzīgus transportlīdzekļus. Pastāstījām, kādu ietekmi transportlīdzekļu lietošana nodara videi.

Bērni un vecāki piedalās Ekoskolas šī mācību gada ikmēneša akcijās “Diena bez auto”, atzīmē, kā ieradušies izglītības iestādē. Apkopojot rezultātus, secinājām, cik daudz bērnu izglītības iestādē ierodas ar kājām, auto, velosipēdu vai citu transporta līdzekli no rīta un vakarā. Datu apkopošana tika veidota, izmantojot uzskates materiālus.

Ikdienā daudz laika pavadām svaigā gaisā, dodoties pastaigās. Aktīvi piedalāmies arī  Figūru maršrutu iziešanā, ir tik interesanti izpētīt sagatavoto maršrutu, ielas, pa kurām būs jāiet un noslēgumā redzēt, ka, jā, izdevās iziet figūru. Pēdējā mūsu izietā figūra bija Ziemassvētku zvaniņš, bet esam izgājuši arī  Sprīdīša “lāpstiņas”, un “cepures” kontūras, mērām, cik kilometru gari ir norādītie maršruti un cik ilgā laikā esam tos paveikuši. Izejot maršrutu, vērību pievērsām atkritumu urnu stāvoklim pie pilsētas autobusu pieturām un vienojāmies, ka uzzīmēsim savas idejas, kā panākt, lai putni neiznēsā atkritumus no mazajām urnām pilsētā un iesniegsim atkritumu apsaimniekotājiem.

Joprojām diemžēl ne visi vecāki kārtīgi aizver iestādes durvis, daži novieto auto pret vārtiem un neizslēdz auto dzinējus. Atkārtoti bērni gatavoja atbilstošus plakātus, ko izvietojām uz vārtiem un ārdurvīm, cerot, ka tiksim sadzirdēti. Katrs bērns veidoja informatīvu plakātu savai ģimenei ar aicinājumu ievērot  Ekoskolas  vides kodeksu.

            Šī gada tikums, kuru bērni, ikdienā apmeklējot izglītības iestādi, apgūst padziļināti, ir mērenība. Ikdienā vārdu “mērenība” bērni mācās pielietot praktiskās rīcībās, piemēram, apgūt mērenus ēšanas paradumus, taupīgu papīra lietošanu, mērenību savās vēlmēs, uzvedībā, transporta lietošanā ikdienā un citos veidos, kas saudzē dabu.

Bērni ar lielu sajūsmu uzņēma un ar Ekoskolas lietām iepazīstināja arī EBD jaunieti, ukraiņu jaunieti Poļinu HRYTSENKO, kura strādāja mūsu grupā, kopā ar bērniem gatavoja Vides kodeksa plakātu, spēlēja spēles, palīdzēt pildīt uzdevumus rotaļnodarbībās, darbojās kopā ar mums dažādās grupas aktivitātēs visu 1.pusgadu. Poļina bija liels palīgs arī grupas skolotājām. Viņa palīdzēja noformēt iestādi gadskārtu un valsts svētkiem.

Ikdienas dzīve 11.grupas bērniem pirmajā pusgadā ir bijusi radoša, draudzīga un interesanta. Paldies bērnu vecākiem, kuri atbalsta akcijas un nodarbes, kurās iesaistāmies un palīdz tās īstenot ikdienas dzīvē.

11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS 11. GRUPAS, MAZĀS EKOPADOMES BĒRNU, DARBĪGAIS 1. PUSGADS

Sagatavoja: 11.grupas skolotājas Signe VĪKSNA, Inese RATSEPA

Skip to content