Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 09.02.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 09.02.2023. darba kārtība

09.02.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra noteikumos Nr. 2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”.
2. Par Strautiņu pamatskolas likvidāciju.
3. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
4. Par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumiem.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
6. Informācija par Alūksnes novada bāriņtiesas darbu 2022.gadā.

Skip to content