JANVĀRIS 10.GRUPĀ – APKĀRT ZEMESLODEI - Alūksnes novads

JANVĀRIS 10.GRUPĀ – APKĀRT ZEMESLODEI

Jauno gadu, janvāri, sākām ar mēneša tēmu “Apkārt zemeslodei”. Apgūstot šo tēmu, bērni devās virtuālajā ceļojumā pa kontinentiem, vēroja video filmas par dažādām valstīm, par dabas, klimata, kultūras īpatnībām tajos. Mazie ceļotāji pētīja kartes, globusu, enciklopēdijas. Bērnu lasīt un rakstīt prasme jau ir tāda, ka enciklopēdijās, internetā var atrast, izlasīt un saprast interesējošo. Vispirms topošie skolnieki stāstīja par to, ko zina par mūsu planētu, par ceļojumiem un ko vēlētos uzzināt.

            Katrā kontinentā bērni pētīja vienu valsti, piemēram, Eirāzijā, tās Āzijas austrumu daļā – Japānu, “uzlecošās saules zemi”. Apbrīnu izraisīja viņu rakstība – hieroglifi, un secinājums – cik labi, ka mums ir tikai burti. Bērni, pētot kartē, secināja, ka šī valsts atrodas uz vairākām salām, tātad cilvēku pamatnodarbošanās ir zvejniecība. Apguva daudzus svešvārdus, kas tomēr nav sveši- origami- interesanti papīra locījumi, vienkāršākie, pēc tehniskā zīmējuma, jau veikti vairākkārt. Lielu interesi izraisīja roboti, video par tiem, uzzinājām, ka Japāna ir vadošā valsts tehnoloģiju nozarē. Ieinteresēti šajā tēmā, bērni konstruēja no lego robotiņus. Zēni zināja nosaukt automašīnu markas Toyta, Honda, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Vērojot filmas, bērni salīdzināja, kas tālās Japānas dabā ir līdzīgs ar Latviju, kas atšķirīgs – pie mums zied ķirši, viņiem košā sakura, dzērves ir gan tur, gan te, viņiem kalni un vulkāni. Vēroja sumo cīkstoņu ikdienu – treniņus, daudzās, bagātīgās ēdienreizes un atpūtu. Grupā ir bērni, kuri trenējas džudo, arī šī sporta veida dzimtene ir Japāna.

             Nākošo bērni “apciemoja” Āfriku, ceļojām pa tuksnesi, iepazīstot tā iemītniekus, to skarbos dzīves apstākļus, vingrinājāmies izpildīt iezemiešu ritmus. Šī kontinenta dzīvnieki bērniem ir labāk zināmi,  jo visi ir skatījušies animācijas filmu “Madagaskara”, kā arī daži no šī kontinenta dzīvniekiem ir aplūkojami Rīgas ZOO. Šajā kontinentā veica dziļāku izpēti par Maroku, “rietošās saules zemi”, tās arhitektūras īpatnībām, bagātajiem garšvielu un amatniecības izstrādājumu tirgiem.

             Tad, pār jūrām un okeānu, aizceļojām uz Austrāliju, kuras dzīvnieku valsts ir īpaša, tur mīt somaiņi, kuri nav sastopami citur. Šīs valsts pētīšanas procesā tapa daudzi interesanti radošie darbi, kurus var aplūkot fotogrāfijās, kas ir pievienotas šim stāstam.

             Kā Mazās Ekopadomes, Zaļo Asniņu, pārstāvji, bijām saņēmuši uzdevumu Ekoskolas gada tēmā Transports veikt pētījumu “Mūsu ēdienkartes ceļš”, lai saprastu, cik tālu vai tuvu ceļu veic produkti līdz mūsu galdam. Pēc mūsu iestādes noliktavas pārzines A.RASAS stāstījuma par produktu piegādi  virtuvei, bērni pētīja produktu iepakojumu svītrkodus, tajos noskaidroja produkta nosaukumu un izcelsmes valstis. Noskaidroja, ka daļa produktu tiek audzēti un piegādāti tepat no Alūksnes novada,  kā arī no dažādām Latvijas pilsētām, arī no bāzēm Rīgā. Bet ir virkne produktu, kurus ieved no dažādām Eiropas valstīm  un vēl tālākam vietām. Kartēs bērni veica mērījumus, apkopojot tos, secināja – vistālāko ceļu mēro dažādi eksotiskie augļi, kuri pie mums neaug, tie tiek piegādāti no Dienvidamerikas. Šis pētījums saistījās ar mēneša tēmu un pilnveidoja izpratni par veselīgu uzturu, par vietējo produktu vērtību, par augu daudzveidību dažādos kontinentos. Pētījuma rezultāts – skolotāju sagatavota prezentācija, pētījuma apkopojums, kurš tika demonstrēts Alūksnes novada skolotāju mācīšanās grupas dalībniekiem no PII “Saulīte” un PII “Pienenīte” un Silto Džemperu dienā  citu grupu bērniem. Grupas meitenes, vērojot slaidus, droši stāstīja par paveikto un secinājumiem.

         Zinot, ka 25. janvārī notiks karnevāls visu grupu bērniem, šajā nedēļā “devāmies” uz Dienvidameriku, uz Brazīliju, lai iepazītu karnevālu tradīcijas. Pētot dažādos avotos, bērni noskaidroja, ka šīs valsts galvaspilsēta ir Brazilja, ka karnevāli norit 4 diennaktis un tie notiek īpašos “sambadromos”. Interesi izraisīja fakti, ka Amazones lietus mežos mīt vairāk kā 150 putnu sugas, īpašais dzīvnieks- simbols ir kapibara.

           Janvāra pēdējā dienā, risinot matemātisko darbību ķēdīti, pēc iegūtā rezultāta, katrs grupas bērns, noskaidroja, uz kuru valsti ir devies. Tādējādi visi grupas bērni sadalījās četrās radošās komandās- Japāna (Āzija); Maroka (Āfrika); Austrālija; Brazīlija (Dienvidamerika). Katra komanda, izmantojot attēlus, datoru, kartes, globusu – uz lielas papīra lapas veidoja prezentāciju par sava ceļojuma galamērķi. Darbojoties tika izmantotas sadarbības prasmes – uzklausīt pārējos, sadalīt darbus, izvirzīt savu ideju, piekāpties, izvērtēt svarīgāko, vienoties par plakāta noformējumu. Kad darbi tika paveikti, sekoja darbu prezentācija, kas liecināja, ka bērniem ir izpratne par  atšķirīgo dabā un tautu daudzveidīgo kultūru dažādās zemeslodes vietās.

Cik patīkami ir stāstīt par paveikto, kad ir tik uzmanīgi klausītāji – grupas biedri, draugi,  kas prot novērtēt paveikto! Aplausi!

JANVĀRIS 10.GRUPĀ – APKĀRT ZEMESLODEI JANVĀRIS 10.GRUPĀ – APKĀRT ZEMESLODEI divi roboti kaušļi grupas meiteņu prezentācija Ilustrācijas Robotu stāstiem 1 katram gribas pamērīt lego roboti 2 mūsu aplicējumi - koala mūsu konstruējumi - dzīvnieki 1 pētniecība procesā prezentējam Japānu

Sagatavoja: 10.grupas kolotājas Gita SELGA, Indra FRUNZA

Skip to content